Ny studie på behandling av lungekreft

av @NTNUhealth 7. november 2013

Bloggere: Bjørn Henning Grønberg (t.v) og Sveinung SørhaugBjørn Henning Grønberg (t.v) og Sveinung

 

 

 

Kan sammenhengende cellegiftbehandling gi lengre levetid for pasienter med lungekreft med spredning? Et uavklart spørsmål, som vår kliniske studie skal finne svar på.

Lungekreft er den nest mest vanlige kreftformen både hos menn og kvinner – og den som forårsaker flest kreftrelaterte dødsfall. Hvert år får over 3000 pasienter lungekreft i Norge. Ca. 85 prosent har typen ikke-småcellet lungekreft (non-small-cell lung cancer – «NSCLC» – på fagspråket). Et flertall har spredning ved diagnosetidspunktet.

Cellegift. Illustrasjonsfoto: iStock

Cellegift. Illustrasjonsfoto: iStock

Dagens standardbehandling for pasienter med spredning er 3-4 kurer med cellegift. Deretter følges pasienten med regelmessige kontroller. Dersom kreftsykdommen vokser igjen og pasienten er i god nok form til det, kan man så gi mer cellegift.

To nylig publiserte internasjonale studier har nå vist at det å skifte over til sammenhengende behandling med pemetrexed (en type cellegift) hos pasienter hvor kreftsykdommen ikke vokser under 4 innledende cellegiftkurer, kan forlenge overlevelsen med 3-5 måneder.

Det er imidlertid flere begrensninger ved disse studiene. Først og fremst at få pasienter i kontrollgruppene (altså de som fikk dagens standardbehandling) fikk pemetrexed ved progresjon av sykdommen. Det betyr at det er usikkert om effekten skyldtes at de fikk sammenhengende cellegiftbehandling eller ulik behandling. Andre studier har nemlig vist at pemetrexed kan være mer effektivt enn andre typer cellegift ved denne typen lungekreft.

Andre viktige begrensninger ved disse studiene var at få deltakere var over 70 år, og det var ingen som hadde funksjonsstatus 2 (dvs. at formen er såpass redusert at de ikke klarer å være like aktive som tidligere). Dette er problematisk. Vi vet av erfaring at halvparten av lungekreftpasientene er over 70 år, og en stor andel har funksjonsstatus 2. Vi vet også at eldre og pasienter med redusert funksjonsstatus ofte har mer bivirkninger av cellegiftbehandling.

I studien vi nå starter opp med, vil alle deltakere først få 4 kurer med standard cellegift (carboplatin og vinorelbine). Halvparten av de som er i god form og ikke har vekst av kreftsykdommen etter disse 4 kurene, vil så tilfeldig trekkes ut til å skifte over til sammenhengende cellegiftbehandling med pemetrexed. Den andre halvparten vil følges med regelmessige kontroller. Ved vekst av kreftsykdommen tilbys så cellegiftbehandling med pemetrexed dersom pasienten er i form til å få slik behandling. Primært ønsker vi å undersøke om umiddelbar sammenhengende cellegiftbehandling forlenger overlevelsen sammenlignet med kontroller etterfulgt av pemetrexed ved vekst av kreftsykdommen.

Basert på erfaring fra tidligere studier estimerer vi at ca. 1/3 av våre pasienter vil være over 70 år, og vi vil også inkludere pasienter med funksjonsstatus 2. Slik kan vi skaffe viktig kunnskap om effekten av vedlikeholdsbehandling – og hvilke pasienter som evt. tolererer og har størst nytte av slik behandling.

Studien ledes av forskere ved NTNU og St. Olavs Hospital og gjennomføres i samarbeid med Norsk Lunge Cancer Gruppe – en faggruppe som består av leger som arbeider med utredning, diagnostikk og behandling av lungekreft i Norge. Norges Forskningsråd har bevilget 5.7 mill kroner for å gjennomføre studien. Ca. 25 sykehus i Norge – inkludert alle universitetssykehusene – vil delta. Dette sikrer en rask gjennomføring av studien og sikrer at et flertall pasienter i Norge får tilbud om å være med. Planen er å starte i november 2013, og inkludere 700 pasienter i løpet av 2.5 år.

 

Du liker kanskje også