Mikrober på vandring – Blir smitte igjen en samfunnsmedisinsk utfordring?- debatt

av Maria Stuifbergen 24. februar 2014

kylling_istockDet er lenge siden smittesykdommer utgjorde en alvorlig trussel i Norge, takket være god forebygging og medikamenter – vaksiner og antibiotika er to av de viktigste. Men hva med resistens av mikrober mot disse? Er det fare for at smittesykdommer kommer tilbake på grunn av økt transport og handel med dyr, planter og biologisk materiale?

Hvordan bidrar egentlig menneskelig aktivitet, herunder omgang med dyr og produksjon av mat, til å fremme oppkomst og vekst av farlige mikrober? Og hvordan bidrar handel og transport over region- og landegrenser til å spre de variantene vi liker minst? Hva blir konsekvensene av økende fri internasjonal handel? HUNT forskningssenter debattmøte i serien “Aktuell samfunnsmedisin” belyser i disse spørsmålene i februar.

Hovedinnleder er professor i sosialmedisin Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. I tillegg blir det innlegg fra seniorrådgiver Ivar Hellesnes i Mattilsynet, som bl.a. har fulgt internasjonale politiske prosesser med betydning for temaet i en årrekke.

Aktuell samfunnsmedisin – debattmøte
dato:    fredag 28.2.2014
Tid:      13:00-14:30
Sted:   HUNT forskningssenter, Levanger

Etter diskusjonen er det kaffe og frukt.
Møtene er åpne for alle.

Kronikker om disse spørsmålemne, av Steinar Westin:
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Mikrober-pa-vandring-7392111.html
http://www.adressa.no/meninger/article8618725.ece

Du liker kanskje også