Spør en forsker: hvordan angriper lepra kroppen?

av NTNUmedicine 20. november 2014