Nye masterprogram – og utvekslingsstudenter fra 35 land

av @NTNUhealth 28. august 2014

IMG_0851_webDen siste uken har Det medisinske fakultet (DMF) ved NTNU tatt i mot 160 nye studenter til de toårige masterprogrammene i bevegelsesvitenskap, farmasi, klinisk helsevitenskap, molekylærmedisin, nevrovitenskap og treningsfysiologi/idrettsvitenskap. I tillegg har vi omtrent 30 utvekslingsstudenter som skal ta bachelor- og masteremner denne høsten. Til sammen representerer de nye studentene hele 35 ulike land i alle verdensdeler unntatt Oseania.

 

IMG_0853._web

Damekoret Bilyd ved medisinstudiet i Trondheim underholdt med lystige toner på velkomstdagen til DMF.

Felles velkomstmøte
Mandag 18. august ble alle master- og utvekslingsstudentene ved DMF ønsket velkommen i en høytidelig, men likevel uformell seremoni. Prodekan Hilde Grimstad hilste studentene på vegne av fakultetet, og det var også taler ved fakultetstillitsrepresentanten og linjeforeningen SOMA. Innimellom taler og praktisk informasjon, var det underholdning ved koret Bilyd.  Velkomstseremonien ble etterfulgt av lunsj, før studentene gikk til sine respektive velkomstmøter.

Nye studietilbud og rekordmange masterstudenter ved DMF
DMF har aldri tidligere tatt i mot så mange nye masterstudenter som i år. Dette skyldes at vi har to helt nye studietilbud. I tillegg har vi for første gang tatt i mot masterstudenter i bevegelsesvitenskap, etter at dette studiet ble flyttet fra campus Dragvoll til Øya.

Master i klinisk helsevitenskap har fått en ny studieretning innen smerte og palliasjon. Denne kommer i tillegg til de veletablerte studieretningene anvendt klinisk forskning samt fedme og helse. Studieretningen er et samarbeid mellom smertemiljøet ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og palliasjonsmiljøet ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin.

IMG_9401_farmasi_web

F.v: Professor og fungerende programrådsleder Svanhild Schønberg, Instituttleder ved LBK Marite Rygg, ‎ Dekan ved avdeling for helsefag i Høgskolen i Nord-Trøndelag Kristin Bratseth, nytilsatt professor i farmasi ved LBK Vigdis Aas og seniorrådgiver Helse Midt Norge RHF Gunn Fredriksen, som også er eksternt medlem i programrådet.

I samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har vi dessuten startet en ny 2-årig master i farmasi. Studiet har vært etterlengtet, ettersom det er få mastertilbud for reseptarfarmasøyter i Norge. Sektoren, ikke minst i Midt-Norge, etterspør dessuten flere farmasøyter med kompetanse på masternivå. Etter fullført studium vil kandidatene kunne søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt.

Mandag 18. august var det faktisk på dagen 20 år siden forrige gang et farmasistudium på masternivå ble etablert i Norge (ved Universitetet i Tromsø). Det var derfor ekstra gledelig å ønske de nye studentene velkommen nettopp denne dagen.

På velkomstmøtet fikk farmasistudentene hilsninger fra instituttleder ved LBK, dekanen ved HiNT, tidligere direktør ved Sykehusapotekene i Midt-Norge og fungerende studieprogramleder.

Vigdistilstudenter_web

Professor Vigdis Aas er ny studieprogramrådsleder for farmasi og snakket varmt om den nye masteren til studentene som er tatt opp på studiet.

Vigdis Aas, som er påtroppende professor og studieprogramleder i farmasi ved Det medisinske fakultet, presenterte seg også for studentene.

Fadderuke
Linjeforeningen SOMA
har tatt vel i mot de nye master- og utvekslingsstudentene. I den siste uken har de hatt daglige sosiale og faglige aktiviteter, og dermed lagt godt til rette for at studentene blir godt kjent – også på tvers av studieprogrammene.

Vi ønsker alle de nye master- og utvekslingsstudentene hjertelig velkommen til DMF!

 

 

 

Du liker kanskje også