Teknologi og helse – i et globalt perspektiv

av @NTNUhealth 13. oktober 2013

Blogger: Kari HålandKari Håland

 

 

 

 

phone

Mobiltelefoner har gitt mange nye muligheter for å fremme helse og redusere dødelighet. (Foto: Istockphoto.com)

NTNU arrangerer i samarbeid med St.Olavs Hospital og Høyskolen i Sør-Trøndelag for fjerde gang en fagfag om global helse den 29.oktober.

Ett hovedtema på årets fagdag er helseteknologi til nytte i lav- og mellominntektsland. Vi har som mål å skape et bredere engasjement både innen helsefagene og ved teknologimiljøene ved NTNU innen global helse, og bidra til økt samarbeid mellom helse- og teknologifagene på dette området.

Et eksempel på teknologi som kan gjøre en vesentlig forskjell i fattige land er mobilteknologi: Nyskaping og bruk av mobilteknologi kan fremme logistikk av nødvendige medikamenter, bidra til bedre helseovervåkning og fremme en bedre helsetjeneste i lavinntektsland. Mobiltelefoner har gitt mange nye muligheter for å fremme helse og redusere dødelighet.

For å oppnå gode resultater er det viktig at teknologien er tilpasset de lokale forholdene og behovene i fattige land. Flere av presentasjonene på fagdagen vil ta for seg eksempel på teknologi som er spesielt utviklet for å møte behovene i lav- og mellominntektsland, og som på en kostnadseffektiv måte kan redde mange liv og gi bedre helsekvalitet for befolkningen.

Foredragsholder på årets global helsedag fikk skryt av Ban Ki-Moon.

Under FN’s generalforsamling i New York 23. september fikk Laerdal Global Health skryt for svært gode resultater med sitt “Helping Babies Breathe”-prosjekt (produksjon av og opplæring i nyfødtsimulator og gjenopplivingsutstyr for nyfødte).

FNs generalsekretær har trukket fram Laerdal som et av flere “Breakthrough innovations” for å kunne nå tusenårsmålene om reduksjon av mødredødelighet og barnedødelighet innen 2015.

På årets Global helsedag ved NTNU, den 29.oktober, er Helge Myklebust fra Laerdal Global Health en av flere spennende foredragsholdere som vil presentere prosjekter utviklet for å fremme bedret helse i utviklingsland. Det er da mulighet til å høre mer om Helping Babies Breathe-prosjektet.

Årets fagdag er tredelt:

  • Helsepersonellutdanning i lav- og mellominntektsland.
  • Helseteknologi til nytte i lav- og mellominntektsland
  • Nettverksbygging: Hvordan kan vi sammen jobbe for å bygge gode prosjekter innen global helse? På slutten av dagen serverer vi pizza og har en mer uformell samling med nettverksbygging som hovedformål.

Det er mulig å delta på hele eller deler av dagen. Det vil bli servert lunch og pizza for de som ønsker å delta på hele programmet.

Mer informasjon om påmelding og program for fagdagen den 29.oktober finner du her.

 

Du liker kanskje også