Prisdryss over universitetssykehuset

av @NTNUhealth 13. juli 2014

St. Olavs Hospital har mottatt hele sju av tolv prestisjefylte priser under en verdenskongress for helsearkitektur i Toronto, Canada.

The Design & Health International Academy Awards bedømmer helsebyggprosjekter fra alle kontinenter, og under årets prisutdeling 12. juli ble universitetssykehuset i Trondheim «overall winner» i tre kategorier:

  • Beste internasjonale prosjekt over 40 000 kvm (hele sykehusanlegget).
  • Beste helsefremmende prosjekt.
  • Beste produktdesign (den interaktive Kunnskapsportalen).

I tillegg ble St. Olavs Hospital belønnet med fire «high commendation»-priser (sterkt rosverdig). Kategoriene her var:

  • Kunst i pasientomgivelser.
  • Internasjonalt helseprosjekt under 40 000 kvm (Kunnskapssenteret).
  • Bærekraftig design.
  • Interiørdesign.
Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital

Kunnskapssenteret. Foto: Helsebygg Midt-Norge

Aldri opplevd maken

– Noe tilsvarende har vi ikke opplevd på våre kongresser. Aldri har ett byggeprosjekt kapret så mange priser på en gang. Det er imponerende! fastslår Alan Dilani, professor i helsearkitektur og sentral i juryarbeidet.

Vi er stolte

I en kommentar til prisdrysset over St. Olavs Hospital sier sykehusets administrerende direktør Nils Kvernmo:

– Vi er stolte over å ha realisert et nytt, moderne og framtidsrettet universitetssykehus for landsdelen. Blant de viktigste kvalitetene vil jeg fremheve at sykehuset er bygd integrert med universitetet og lokalisert sentralt i byen.

I europeisk toppklasse

Dekan ved NTNUs medisinske fakultet, Stig A. Slørdahl legger på sin side vekt på at universitetssykehuset i Trondheim er blitt en unik arena, der pasientbehandling knyttes tett sammen med forskning og utdanning.

– Slik sikrer vi både dagens og fremtidens pasienter et kunnskapsbasert helsetilbud i europeisk toppklasse, samtidig som vi utdanner gode helsearbeidere og generer ny kunnskap for regionen og verden for øvrig, sier Slørdahl.

Attraktiv sykehusbydel

Bjørn Remen, direktør for byggherreorganisasjonen Helsebygg Midt-Norge, mener den internasjonale anerkjennelsen i stor grad skyldes at St. Olav Hospital glir naturlig inn i byen, med et mangfold av bygninger, gater og parker som til sammen utgjør en attraktiv bydel.

– Fra pasienter, pårørende studenter og ansatte får vi mange hyggelige tilbakemeldinger om kvaliteten i sykehusområdet. Her trives de, og slikt gir jo positiv helseeffekt, sier Remen. Han påpeker samtidig at sykehusutbygging i en så sentral bydel, gir gode forutsetninger for bærekraftig utvikling. Undersøkelser viser da også at 80 prosent av de ansatte benytter den godt utbygde kollektivtransporten, eller sykler og går til jobben.

– Jeg vil dessuten trekke fram universell utforming, altså at bygg og uteområder skal være tilgjengelige for alle. Dette viktige prinsippet mener jeg vi har fått til på en gjennomført og naturlig måte, sier Remen.

Anerkjennelse og oppmuntring

– For meg er prisene i Toronto en anerkjennelse av St. Olav-prosjektet, men også en oppmuntring for andre som planlegger og bygger sykehus, sier Helsebygg Midt-Norges sjefarkitekt, Ragnhild Aslaksen. Hun mener juryavgjørelsen viser at sykehusbygging på «St. Olav-vis» ikke er luksus, men handler om grunnleggende, helsebringende kvalitet.

– Men den største belønningen er at sykehuset er blitt så bra, og at pasienter og ansatt er fornøyde med det vi har gjort, poengterer Aslaksen.

Et forbildeprosjekt

 Dekan Fredrik Shetelig ved NTNUs fakultet for arkitektur og bildekunst sier at både sykehus og universitet trygt kan føle seg beæret av prisene i Toronto.

– Prisene er gjeve og anerkjente, og et uttrykk for at St. Olavs Hospital er et forbildeprosjekt i verdenssammenheng. Med en dristig arkitektonisk og urban ide, en kompleks og avansert prosessutvikling og et høyt ambisjonsnivå har vi fått et unikt sykehus som løfter byen, danner historie og bidrar direkte til pasientenes helbredelse, påpeker Shetelig. Han minner også om
at investeringer i godt prosjektetert arkitektur kun representerer en promilleandel av et byggs totalkostnader.

– Det blir i det lange løp billigere og bedre for samfunnet å planlegge bygg med høy kvalitet, fastslår dekan Fredrik Shetelig.

Hva er The International Academy for Design & Health?

Dette er en global, non-profit organisasjon og tverrfaglig kunnskapsarena. Oppgaven er å stimulere til anvendt forskning innen design, helse, vitenskap, kultur og økonomi. Dette er også en av få verdensomspennende arenaer for helsearkitektur som også legger vekt på arkitekturens helsefremmende effekt, ikke bare prosjektenes funksjonalitet. Internasjonalt ledende arkitektur-, engineering- og helseforetak er partnere og hovedsponsorer for organisasjonen (bl.a. Aecom, Arup, Ziedler og Farrow).

Hvert år arrangeres The Design & Health World Congress.  Første gang var i Trondheim i 1997. Etter dette er nettverket utvidet over hele verden, og kongressen har vært avholdt i Stockholm (2000), Montreal (2003), Frankfurt (2005), Glasgow (2007), Singapore (2009) and Boston (2011). I år ble den arrangert i Toronto 12. juli.

Under denne kongressen deles det også ut priser innen ulike fagfelt. Hver kategori har egen jury ledet av fagekspertise fra aktuelle miljøer fra hele verden.

Mer om kategorier og jurimedlemmer

Initiativtaker og leder for arbeidet med priskomitéene er professor Alan Dilani, International Academy for Design & Health

Du liker kanskje også