2-3 målrettede stikk eller 12-16 stikk «i blinde», hva velger du?

av NTNUmedicine 18. november 2013