Virker hjertesviktmedisinen levosimendan som vi trodde?

av NTNUmedicine 5. mars 2014