Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag feirer 30 år

av Maria Stuifbergen 18. september 2014

ukeprogramI år er det 30 år siden Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) startet.

Det begynte som en engangsundersøkelse som ble holdt samtidig med den siste tuberkulose screening i Nord-Trøndelag av Statens Skjermbildefotografering. Ivrige fastleger så muligheter for å forske på noe mer en tuberkulose, og så ble spørreskjema om blant annet blodtrykk og diabetes med i undersøkelsene.

Ved oppstarten av HUNT 1 i 1984 var det to forskere (Jostein Holmen og Kristian Midthjell) og etter hvert to kontormedarbeidere (Aina Enes og Inger Duvsete Holbø) som jobbet med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Etter at HUNT 1 var gjennomført i 1986, hadde flere leger og andre forskere opphold ved HUNT forskningssenter i kortere eller lengre tid. Noen av disse startet større prosjekter, noen ble også med i planleggingen av HUNT 2 og har siden fått langvarig tilknytning til HUNT forskningssenter.

I dag er det gjennomført tre helseundersøkelser, og det forskes på mange ulike områder. Blant annet (men ikke bare) kan det nevnes:

 • Hjerte- og karsykdom
 • Diabetes
 • Sosialeøkonomiske forhold og helse
 • Metabolske faktorer
 • Demens
 • Genetiske faktorer
 • Depresjon
 • Kondis
 • Muskel og skjelettsmerrter
 • Søvn
 • Svangerskap
 • Astma
 • KOLS
 • Eksem
 • Rus
 • Beinskjørhet
 • Leddgikt
 • Obesitas
 • Hodepine
 • Støy
 • Luftforurensning

Per dags dato er det skrevet 123 doktorgrader som inkluderer HUNT materiale , 300 pågående prosjekt som bruker HUNT data og / eller prøver og en output på omtrent en vitenskapelig publikasjon per uke.

Når vi nå feirer 30-årsjubileum er det ikke bare for å se tilbake – vi benytter anledningen for å få innspill til videre forskning for å kunne fortsette Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag på en tidsriktig måte og levere de helseopplysningene samfunnet trenger for en bedre helse.

Velkommen til 30-årsjubileum!

Last ned program

1-siders jubileumsprogram (pdf)

Detaljert program for jubileumsuken (pdf)

 

 

Du liker kanskje også