Fra forskjellige vinkler

av @NTNUhealth 17. juli 2013

Overlevelse ved hjernesvulst er for mange sammenhengende med hvor mye av svulsten som fjernes ved kirurgi. Metodene og teknologien utviklet i Trondheim muliggjør en mer komplett reseksjon av hjernesvulster, mens normal funksjonering ivaretas.

Du liker kanskje også