Fredagsforelesning om Generasjon 100

av @NTNUhealth 22. mai 2014

Data fra epidemiologiske studier tyder på at trening har en enorm forebyggende effekt på morbiditet og mortalitet, men dette må bekreftes gjennom randomiserte kliniske studier. Dorthe Stensvold er PhD i Klinisk medisin. Post doc. i CERG og forsker på effektene av høy-intensitets-trening hos ulike aldergrupper og pasientgrupper. På fredag holder hun fredagsforelesning om Genreasjon 100-studien. Bibliotek for medisin og helse anbefaler hver uke et utvalg bøker som er aktuelle for temaet til fredagsforelesninga, her er våre boktips denne uken.

Se program for alle fredagsforelesningene.

 

jakten på et bedre liv  Jakten på et bedre liv : fysisk aktivitet i den norske befolkning 1985-2011 / Gunnar Breivik
Denne boka gir en samlet fremstilling av utviklingen av fysisk aktivitet i den norske befolkningen, og vil være et nyttig oppslagsverk for alle som har behov eller interesse for dokumentasjon på fysisk aktivitet i befolkningen, enten det gjelder aktvitetsnivå, type aktivitet, organisering, motiver, bruk av anlegg eller barrierer for aktivitet.

 

physical activity and mental healthPhysical activity and mental health / Angela Clow, Sarah Edmunds, editors
Written for students, researchers and professionals in exercise science, fitness and healthcare fields, this book details the factors that influence the relationship between mental health and physical activity as well as the benefits of physical activity in dealing with mental illnesses such as Alzheimer’s disease, depression, and schizophrenia.

 

Physical activity and health in the elderly Physical activity and health in the elderly / by Alexandrina Lobo
Scientific research has shown that physical exercise can slow down both the psychological and physical aging clock. Engagement in health promoting behavior in the domains of physical activity, healthy dietary practice and stress management are considered useful strategies to enhance functional capacity among elderly people.

 

Helse på norsk Helse på norsk : god helse slik folk ser det / Per Fugelli og Benedicte Ingstad
Hva er god helse for det norske folk? Helse på norsk i heftet utgave! I 10 år forsket professorene Benedicte Ingstad og Per Fugelli på folks oppfatninger av hva som ligger i begrepet god helse. Resultatet ble folkets egen helsemelding i form av boken Helse på norsk ? God helse slik folk ser det

Du liker kanskje også