Omega-3 bremser vekst i enkelte kreftceller

av Kari Williamson 11. juni 2012

At tran er sunt har vi visst lenge, men nå har forskere funnet ut at omega-3 fettsyren dokosaheksaensyre (DHA) kan redusere veksten av enkelte kreftceller.

Caroline Hild PettersenCand.scient. Caroline Hild Pettersen og kolleger ved Institutt for Laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK), NTNU, har forsket på omega-3 fettsyrer (DHA og EPA) for å se hvordan de påvirker veksten av kreftceller og hvilke mekanismer som er involvert.

Hun har funnet ut at omega-3 ser ut til å redusere veksten av humane tarmkreftceller (SW620) og leukemiceller (HL-60). Det ser også ut til at DHA kan påvirke flere målproteiner for cellegiftbehandling på en gunstig måte i tarmkreftcellene, men dette krever ytterligere forskning.

Samtidig som noen kreftceller blir påvirket av omega-3, viser også forskning at andre kreftceller forblir upåvirket – dette er sannsynligvis grunnet forskjellig genetisk oppbygning av kreftcellene.

Endoplasmatisk retikulum (ER) stress

ER er en organelle i cella som i hovedsak produserer proteiner, lipider og regulerer kalsiumnivåene i cella. Når disse mekanismene forstyrres og det blir ubalanse i systemet, oppstår ER stress. Mens cellen prøver å gjenoppredde skaden, stoppes celleveksten midlertidig – man får en cellesyklusarrest. Hvis reparasjonen ikke lykkes, kan ER stress føre til celledød (apoptose).

– Vi har vist at noen kreftceller er følsomme – de blir vekstredusert når man gir dem omega-3 fettsyrer, mens andre ikke gjør det. Vi har som mål å finne ut hvilke mekanismer som blir påvirket av omega-3 fettsyrer og er de første som viser at omega-3 fettsyrer medfører aktivering av et signalspor som er involvert i normal stress respons (ER-stress) i kreftceller, sier Pettersen.

Omega-3 i «normale mengder» er ikke skadelig for friske celler, og mengden omega-3 brukt i studiene tilsvarer mengden man lett kan oppnå i kroppen ved bruk av omega-3 supplementer til kosten.

Omega-3 og molekylære mekanismer

Pettersens doktorgradsavhandling består av tre artikler som alle bygger på genekspresjonsanalyser hvor kreftcellene ble behandlet med omega-3 fettsyrer, og hvor forskerne har sett på gener som endrer uttrykk ved behandling for å prøve å identifisere hvordan biologiske spor og mekanismer påvirkes.

I den første artikkelen viser Pettersen at DHA fører til endringer i et molekylært spor som kalles ER stress (see faktaboks) i tarmkreftcellen SW620; dette resulterte i en oppbremsing av celleveksten. Forskerne fant også ut at kalsium- og kolesterolbalansen ble endret ved behandling med omega-3 fettsyrene. Slike ubalanser kan også føre til ER stress.

Ved å studere effekten av omega-3 fettsyrer i kreftceller som er motstandsdyktige mot visse endringer i nivået av kalsium, har de påvist en sammenheng mellom endringer i kalsiumnivået i kreftcellene og aktivering av ER-stress. Det er derfor sannsynlig at den veksthemmende effekten av omega-3 fettsyrer skyldes endringer i kalsiumnivået i kreftcellene.

Studien med tarmkreftcellene viste også at de samme proteinene som er målet for kjemoterapi (cellegift) behandling, ble påvirket av omega-3. Dette gir en indikasjon på at omega-3 i noen tilfeller kan hjelpe cellegiftbehandlingen, men dette krever mer forskning, advarer Pettersen.

Veien videre

Forskningen er på ingen måte omme, og forskerne fortsetter å lete etter mekanismer som påvirkes av omega-3 fettsyrer ved ulike typer kreft for å se om det finnes noen fellesfaktorer når det kommer til følsomheten for omega-3 fettsyrene.

– I fremtiden kan omega-3 fettsyrer kanskje bli et supplement til annen behandling, men det vil ta tid å avklare denne muligheten, sier Pettersen.

Disputas

Pettersen skal forsvare avhandlingen «The effect of omega-3 polyunsaturated fatty acids on human cancer cells – molecular mechanisms involved» torsdag 14.juni kl.12.15 i Auditoriet, Medisinsk teknisk forskningssenter.

Prøveforelesningen «Potential benefits of omega 3 against non-cancerous chronic diseases» er kl. 10.15 samme sted.

Du liker kanskje også