Inflammasjonsmarkører kan si noe om risiko for iskemisk hjertesykdom’

av Kari Williamson 8. juni 2012

Inflammation markers may indicate risk of ischemic heart disease

av Kari Williamson 8. juni 2012