Gjesteforelesning med Richard Horton: Do humans have a future?

av @NTNUhealth 7. april 2014

Richard HortonÅpen forelesning med Richard Horton, sjefsredaktør for The Lancet.

God helse er en menneskerett og en av de viktigste forutsetninger for et meningsfylt og aktivt liv. En bedring av helsen blant de fattige er også en forutsetning for fattigdomsbekjempelse, en bærekraftig utvikling og for økt verdiskapning.

• Hvilken verden er det vi lever i?

• Hvordan påvirker politiske beslutninger helsen?

• Hvilke bærekraftige utviklingsmål får vi etter 2015?

Tid: 10.april kl.12 – 13

Sted: Auditoriet i Labsenteret, LA21

Richard Horton er en innflytelsesrik og engasjerende foredragsholder.

Forelesningen er åpen.

Du liker kanskje også