Fredagsforelesning om kols

av @NTNUhealth 17. mars 2014

På Bibliotek for medisin og helse lager vi hver uke en liten utstilling med bøker som er aktuelle for fredagsforelesninga. Bøkene er selvfølgelig til utlån. Se program for fredagsforelesningene her.

Denne uka er navnet på fredagsforelesninga “Pasienter med akutt forverring av alvorlig kols; er sykehuset venn eller fiende?”, vi har valgt ut disse bøkene.

 

KOL : sygdom, behandling og organisationKOL : sygdom, behandling og organisation / Lill Moll (red) et. al. 2011

Redaktørene er tre profilerte personer i dansk helsevesen og i kols-omsorgen: en allmennlege, en lungelege og en ledende sykepleier. Kapitlet Å leve med kols gir en god presentasjon av den onde sirkelen mellom åndenød, immobilitet og depresjon, og et eksempel på en avskrekkende kommunikasjon mellom behandlende lege og en pasient med svært alvorlig kols. Læreboken er god, og det er bare å gratulere med resultatet (Tidsskrift for Den norske legeforening).

 

Lungerehabilitering : KOLS og andre lungesykdommer Lungerehabilitering : KOLS og andre lungesykdommer / Audhild Hjalmarsen 2012

Hjalmarsens lærebok er rettet mot pasienter og helsearbeidere. Den har fire deler: lungerehabilitering, kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), rehabilitering av pasienter med andre kroniske lungesykdommer og annen behandling ved kols. Forfatteren har hatt sparsomme ressurser i sitt rehabiliteringsarbeid, men hun får godt frem samhandlingen mellom sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og lege. Jeg anbefaler boken til allmennleger, kommuneleger, lungespesialister og spesielt til pasienter og helsearbeidere som bare behersker norsk. Den bør få en stor leserkrets (Tidskrift for Den norske legeforening).

 

Hvordan kan sykepleiere hjelpe pasienter å mestre sterk angst, i forbindelse med en KOLS-forverring?Hvordan kan sykepleiere hjelpe pasienter å mestre sterk angst, i forbindelse med en KOLS-forverring?/Mette Nodeland 2013

Bacheloroppgaver i sykepleie. Oppgaven retter fokus på hva sykepleiere som jobber på sykehus kan gjøre for å hjelpe pasienter med KOLS-forverring, og å mestre sterk angst.

 

Kronisk obstruktiv lungesykdom og psykososiale utfordringer i hverdagen

Kronisk obstruktiv lungesykdom og psykososiale utfordringer i hverdagen / Anna Rødseth og Margrete Fagerlie 2013

Bacheloroppgave i sykepleie som belyser hvordan personer med KOLS opplever at sykdommen påvirker deres psykososiale behov i hverdagen.

 

Opp til overflaten - å lindre og forebygge dyspné hos pasienter med KOLS Opp til overflaten – å lindre og forebygge dyspné hos pasienter med KOLS / Monika Viken Erstad og Eva Karin Nygård 2013

Bachelor i sykepleie. Hvordan kan sykepleiere bidra til å lindre og forebygge dyspné hos pasienter med KOLS som er innlagt på sykehus? Hvilke metoder eksisterer for å lindre og forebygge dyspné hos pasienter med KOLS? Hvordan påvirkes de grunnleggende behov av dyspné?

Du liker kanskje også