En test basert på lek for å måle og analysere spontan bruk av hender hos barn med cerebral parese (CP) blir i disse dager utviklet ved NTNU. Håpet er å bidra til bedre behandlingstilbud som kan gjøre hverdagen lettere.

Håndfunksjonstest for barn med CP.– Vi vet lite om hvordan håndfunksjonen utvikler seg hos barn med cerebral parese som er rammet på begge sider av kroppen (bilateral CP), og det finnes lite kunnskap om hva slags behandling som virker og ikke virker, sier ergoterapeut og doktorgradsstipendiat Ann-Kristin Gunnes Elvrum ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK).

– Hensikten er at de skal klare seg bedre i det daglige. At det skal bli lettere å kle på seg, spise, leke, delta i daglige aktiviteter og fritidsaktiviteter. Mye av barndommen til disse barna går med på å trene på å få til ting, og da er det viktig å vite om all denne treningen virker.

Det finnes tester for å måle evnen til å for eksempel kunne gripe en ting på oppfordring (kapasitet), men det er ferre metoder for å kartlegge bruk av hender i det daglige (spontan bruk).

CP og håndfunksjon

  • CP er den vanligste årsaken til fysisk funksjonshemming blant barn og unge med en forekomst på ca. 2/1000 levendefødte barn;
  • 60-70 % av alle barn med CP har vansker med å bruke en hånd eller begge;
  • I hvor stor grad barn klarer å bruke hendene funksjonelt i daglige aktiviteter er i tillegg avhengig av deres mulighet til å oppfatte og tolke sanseinntrykk, samt evne til å finne gode strategier for å løse ulike oppgaver (kognitive evne);
  • I klinisk arbeid er det viktig å være klar over forskjellen mellom barnets kapasitet og barnets faktiske utførelse for å få en mer målrettet behandling og for å kunne måle effekt av behandling.

I Sverige har man utviklet en test basert på lek for å måle uoppfordret bruk av hendene til barn i alderen 18 måneder til 12 år med ensidig (unilateral) CP. Elvrum vil nå sammen med kollegaer ved LBK og Karolinska Institutet i Sverige  videreutvikle denne for barn med bilateral CP.

Lekende lett

Testen går ut på at barn i alderen 18 måneder til 6  år får utdelt bestemte leker som krever bruk av begge hender, og som de kan leke med som de selv vil. De eldre barna (6-12 år) får utdelt de samme lekene, men i en spill-sammenheng hvor de skal redde en fange i en borg ved å løse forskjellige oppgaver. Leken blir filmet for senere å bli analysert.

– Jeg har brukt testen på unger som har unilateral cerebral parese, og de aller fleste liker den kjempegodt og synes det er artig, sier Elvrum.

For å utvikle testen, skal Elvrum og teamet filme 120 barn i Sverige og Norge med bilateral CP. 80 barn har allerede blitt filmet i Sverige, og inkallelser til 20-25 barn i Sør-Trøndelag, og 15-20 barn ved Rikshospitalet i Oslo og Sykehuset i Vestfold blir sendt ut på sensommeren.

Målet er å få filmet barna, analysert håndbruken, og å utvikle testen til generell bruk i løpet av 2013.

Relaterte publikasjoner

Du liker kanskje også