Morgendagens globale helsesatsing

av @NTNUhealth 11. september 2014

Blogger: Ida Johanne Ulseth,
NTNU Bridge

Hvor geografisk og på hvilket tematisk område skal Norge ta et politisk og økonomisk lederskap i bistand og global helse? Politisk rådgiver ved Unicef, Kim N. Gabrielli, stiller spørsmålet til 30 deltagere på fagseminaret Morgendagens globale helsesatsing på Dragvoll i går.

Unicef-logoUnicef etterspør ny kunnskap om global helse, og vil nå samarbeide med fagmiljø og studenter ved NTNU. Helse, velferd og teknologi (HEVET) er ett av fire tematiske satsingsområder i NTNUs forskningsstrategi. Global helse står sentralt i denne satsingen, innledet Marit Reitan, dekan på SVT-fakultetet.

Nå skal flere masterstudenter skrive oppgave i samarbeid med Unicef, i første omgang fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Seminaret førte til videre dialog om samarbeid på utdanning og forskning med flere av fagmiljøene på NTNU, blant annet Institutt for samfunnsøkonomi, Norsk senter for barneforskning, Det medisinske fakultet og Geografisk Institutt. Ny leder for satingsområde HEVET, Magnus Steigedal, uttrykte at han ser fram til å bli bedre kjent med fagmiljøene som jobber med global helse på NTNU. FN-studentene og ISFiT-leder, Marius Jones, representerte studentene og ønsket med fordel flere arena som dette for å se muligheter for samarbeid med relevante samfunnsaktører.

 

NTNU Bridge tok initiativet til å arrangere fagseminaret i samarbeid med Unicef og fagmiljø på SVT og DMF. Veien videre defineres av fagmiljøenes innsats på å benytte seg av denne muligheten for samarbeid.

Du liker kanskje også