Derfor bør Gjøvik bli universitetskommune

av @NTNUhelse 12. mars 2018

Av Heidi Vifladt, instituttleder for Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik

Det er mange grunner til at Gjøvik bør bli en universitetskommune. La meg fortelle om syv av dem.

Kommunene står overfor store utfordringer. De får stadig mer ansvar som krever mer kompetanse hos de ansatte. Det blir flere eldre. Behandling av pasienter som før foregikk på sykehus skal nå skje i pasientens bolig, for eksempel. Kommunale oppgaver må løses bedre, rimeligere og smartere hvis vi skal opprettholde vår velferdsmodell.

Trenger å bli bedre kjent

Dette krever mer forskning, bedre samarbeid mellom privat og offentlig sektor og gode og relevante utdanninger. Ansatte må få etter- og videreutdanning. Studenter må få gode praksisplasser.

Som leder på NTNU i Gjøvik er det min oppgave å være en pådriver for forskning og for at våre studenter får utdanning av høy kvalitet. Vi skal gi studentene oppdatert kunnskap og kompetanse som blant annet kommunene har behov for. En annen oppgave er å støtte forskere som søker forskningsmidler. Vi skal også gi kommunalt ansatte tilbud om etter- og videreutdanning. Dette er sentralt fordi kommunene er i stadig omstilling og kunnskap er ferskvare. For å klare disse oppgaven trenger vi å vite mer om hva kommunene trenger av ny kunnskap. Og Norge trenger samarbeid mellom kommunene og akademia. Fordi samarbeid som regel gir bedre løsninger.

Et svar på dette er å opprette universitetskommunen Gjøvik.

Illustrasjonsfoto

Bedre etter- og videreutdanning av ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste kan bli et resultat hvis Gjøvik blir universitetskommune, mener kronikkforfatteren. (Illustrasjonsfoto: Terje Ødegården, NTNU i Gjøvik).

Femti ledere ville snakke sammen

Trondheim kommune og NTNU i Trondheim skrev under avtale om opprettelse av universitetskommunen Trondheim 18. januar i år. På et seminar ved NTNU i Gjøvik onsdag 7. mars møtte rundt femti kommunale ledere, ordførere, ansatte i fylkeskommuner og ved NTNU. I tillegg deltok også representanter for næringsforeninger i regionen. De kom fra Akershus, Hedmark og Oppland. Tema var om også Gjøvik bør bli universitetskommune.

Jeg mener det er mange grunner til det. Her er syv av dem:

  • LANGSIKTIGHET: Med universitetskommune etableres et samarbeid som er langsiktig og gjensidig forpliktende mellom Gjøvik kommune og NTNU i Gjøvik.
  • ATTRAKTIV: Universitetskommune vil sette gjøvikregionen og NTNU i Gjøvik på kartet. Økt oppmerksomhet og fremtidsrettet samarbeid vil kunne gjøre oss til et enda viktigere sted for studenter, arbeidssøkende, nyetablerere og forskere.
  • TILGANG: Tett, langsiktig samarbeid gjør at kommunen og NTNU i Gjøvik i fellesskap kan utdanne studenter som kan bidra til å løse kommunens utfordringer i årene som kommer. NTNU får tilgang på kommunen som en lab. Det vil si at våre forskere kan hente inn data og gjøre følgeforskning, mens kommunen kan fortelle om sine behov for omstilling og ny kunnskap som bør få følger for innholdet i utdanningene. Dette kan også påvirke innholdet i etter- og videreutdanningen vi skal tilby kommunens ansatte.
  • PRAKSISPLASSER: Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik har hvert år 900 studenter som skal ut i praksis. Mange av disse får god arbeidstrening i Gjøvik kommune og i Sykehuset Innlandet, men innholdet i praksisarbeidet til studentene kan utvikles. Med en universitetskommune kan kommunens og studentenes behov styrkes.
  • INSPIRASJON: NTNU i Trondheim og Trondheim kommune lager nå et prosjekt for hvordan universitetskommune og samarbeidet skal foregå. Dette gjelder økonomisk, hva partene skal forplikte seg til, områder det skal satses på og så videre. Etter at Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund ble del av NTNU fra 2016, er det rektor Gunnar Bovims klare mål å opprette universitetskommune i Ålesund og Gjøvik, også. Trondheim går nå opp en sti innenfor byutvikling, helse og velferd, oppvekst og utdanning, smart by og innovasjon og omstilling. Vi kan følge deres rute, eller noe som ligner.
  • KJENNSKAP 1: Mange kjenner til at Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik utdanner sykepleiere, ergoterapeuter og radiografer. Færre vet at vi har forskningsgrupper innen velferdsteknologi, helsefremming, psykisk helse og familiesentrert omsorg, kommunal innovasjon og velferdsteknologi og pasientsikkerhet. Vi samarbeider godt med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland – som har sin hovedbase på Gjøvik. Bedre kjennskap til hverandre kan gi nye viktige former for samarbeid.
  • KJENNSKAP 2: Gjøvik kommune og nabokommunene kan sikkert bli bedre på sitt samarbeid. Dette er deres ansvar. Men ved å kartlegge sine behov for kunne løse framtidens utfordringer, så kan et samarbeid med NTNU i Gjøvik være ett svar på å løse noen av disse oppgavene.

For at vi skal bidra til å gi blant annet gode helse- og omsorgstjenester i fremtiden, trenger vi en god og grundig diskusjon.

Den startet på NTNU i Gjøvik onsdag 7. mars. Jeg ser fram til fortsettelsen.

Du liker kanskje også