En sosiologs kræsjkurs i observasjon

av @NTNUhelse 14. mars 2018