Open Access – Kunnskap for en bedre verden!

av @NTNUhealth 22. oktober 2013

Blogger: Mette LarssonMette Larsson

 

 

Fra Open Access til Nobel

Det er nå kjent at Nobelprisen i medisin for 2013 gikk til de amerikanske forskerne James E. Rothman og Randy W. Schekman, samt tyske Thomas Südhof. De fikk prisen for sin forskning på transportsystemer i kroppens celler. Noe som derimot ikke er like kjent, eller som ble like godt opplyst om under tildelingen, er at den ene av prisvinnerne også er redaktør for et internasjonalt Open Access-tidsskrift.

Randy W. Schekman har siden 2012 fungert som sjefsredaktør for ELife, som er et peer-reviewed Open-Access tidsskrift innen biomedisin og annen livsvitenskap. Open Access er altså satt på dagsorden langt opp i akademias høyeste sirkler og prestisjetunge utmerkelser.

En akademisk vår

Open Access kan sies å ha blitt et buzz-ord og konsekvensene det kan få for akademia har fått flere til å kalle tiden vi er i for en slags akademisk vår. Men det finner ikke bare sted en ukritisk omfavnelse av Open Access-feltet. Det har også blusset opp en debatt omkring useriøse Open Access tidsskrifter og kravene til vitenskapelig standarder. Som et motsvar til dette uttaler blant annet Professor Rune Nilsen at slike uheldige utslag kan prege debatten om Open Access generelt. Han understreker likevel at det ikke har noe med Open Access å gjøre, men at det er snakk om moral og forskningsetikk. Den beste medisinen mot de useriøse publiseringskanalene er i følge Nilsen at universiteter og høyskoler tar dette på alvor og at universitetsbibliotekene får en sentral rolle på grunn av kunnskapen som bibliotekarene har om tidsskriftverdenen. Fra ulike perspektiver fokuseres det altså på hvilke konsekvenser dette får også for akademia. Blant annet vil temaet settes på dagsorden under den internasjonale Open Access-uka som arrangeres 21. – 27. oktober.

Open access-week

OA og NTNU

Derfor er det også passende å sette fokus på hvilke tiltak som er iverksatt ved NTNU. For å øke Open Access publiseringen ble det i mars i år etablert et publiseringsfond. Fondet har to millioner i potten som skal fordeles over to år og skal i første omgang vare ut 2014.

Hittil har 17 stykker fått støtte til publisering og dominerende ved NTNU er bidrag hentet fra institutter knyttet til Det medisinske fakultet. Tre institutter er representert med seks artikler og bidragsyterne inkluderer både professorer, førsteamanuensiser, forskerlinjestudenter, stipendiater og forskere.

Det settes flere krav til de som skal søke ordningen, blant annet må man være tilknyttet NTNU og publisere med ntnu-e-postadresse. I tillegg er det kun publikasjoner i tidsskrifter på nivå 1 eller 2 hos DBH som kan motta støtte. Det er fremdeles ønskelig at flere søker om midler i tiden som kommer. NTNU UB administrerer fondet og nærmere beskrivelse av hvordan man søker kan leses i fondets retningslinjer.

Solidarisk perspektiv

Grunntanken i Open Access, enten det handler om å gjøre læringsressurser eller vitenskapelige tekster åpent tilgjengelig på nett slik det blant annet gjøres av PLOS-tidsskriftene, er viktigheten av å jobbe for et solidarisk perspektiv og en åpen form for produksjon og deling av kunnskap.

Gjennom å innføre en ordning hvor forskere/ansatte tilknyttet NTNU får finansiell hjelp til å publisere faglitterære verk i OA tidsskrifter bidrar NTNU således til dette og til å spre kunnskap åpent og solidarisk. Vi publiserer dermed for alle, forskningen når bredere ut, flere kan lese, kommentere eller kritisere.

Antagelsen om at artikler publisert i OA når bredere ut og av den grunn også kommenteres eller kritiseres mer kan understøttes av grafen nedenfor. Den illustrerer forskjellen mellom Open Access og tradisjonelle tidsskrifter i forhold til graden av referanser.

Open Access

Forskjellen mellom Open Access og tradisjonelle tidsskrifter i forhold til graden av referanser

“The Benefits of Open Access – to authors, institutions and nations“, av Alma Swan.

Et like viktig poeng er at økt publisering i OA tidsskrifter på lang sikt vil kunne svekke hegemoniene til de dyre tidsskriftene i bransjen. Dette vil både være økonomisk besparende, siden NTNU i dag bruker store deler av innkjøpsbudsjettet til dyre abonnementer på et knippe tidsskrifter, og samtidig være med på å demokratisere tilgangen på vitenskapelige tekster og dermed formidle kunnskap for en bedre verden.

For ytterligere lesning av Open Access artikler publisert fra NTNU henvises det til:

http://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid

http://www.biomedcentral.com/1471-2105/14/9

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0072896

http://database.oxfordjournals.org/content/2013/bat062.abstract

http://www.biomedcentral.com/1472-6963/13/240

 

 

 

 

 

 

 

Du liker kanskje også