NTNU starter opp masterstudie i farmasi

av @NTNUhealth 8. februar 2014

Blogger: Siver A. MoestuePortrettbilde Siver

 

 

 

Feil bruk av legemidler koster det norske samfunnet flere milliarder kroner årlig, i form av manglende effekt, unødvendige bivirkninger, redusert livskvalitet og økt sykefravær. Det er åpenbart et behov for bedre samarbeid mellom alle typer helsepersonell for å sikre at pasienter får rett legemiddel i rett dose, til rett tid og på riktig sted i helsetjenestehierarkiet.

Dette er en av flere grunner til at NTNU fra høsten 2014 vil tilby et 2-årig masterstudium i farmasi. Farmasøyter har spesialkompetanse på legemiddelbruk, og vil kunne bidra til riktigere legemiddelbruk både gjennom veiledning av pasienter på apotek, kvalitetsarbeid i kommunehelsetjeneste og som en del av tverrfaglige team i sykehus.

Illustrasjonsbilde: iStockphoto

Studiet vil ha fokus på klinisk farmasi (illustrasjonsfoto: iStock)

For å utdanne kandidater som umiddelbart kan gjøre nytte for seg på dette feltet vil NTNUs masterstudium ha et visst fokus på klinisk farmasi. Dette er et av fagområdene der NTNU og St. Olavs Hospital allerede i dag har høy kompetanse og pågående forskningsaktivitet. Masterstudiet er knyttet til Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK), som har et aktivt forskningsmiljø innen farmakologi. I det integrerte universitetssykehuset bør det være gode forutsetninger for å lære seg å håndtere legemiddelrelaterte problemer i de fleste pasientgrupper og i relevante faglige omgivelser.

Under etableringen av studietilbudet har det også vært viktig å utnytte et annet grunnleggende fortrinn på NTNU: nærheten mellom teknologifag og helsefag. Medisinsk teknologi har vært et tematisk satsningsområde ved NTNU siden 1999, og studentene vil få muligheten til å gjennomføre masteroppgaver i internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer innen for eksempel drug delivery/nanomedisin og medisinsk bioteknologi.

NTNUs satsning på medisinsk teknologi vil bli videreført i det nye satsningsområdet Helse, velferd og teknologi (HEVET), men med en økt forventning om å fokusere også på å løse utfordringer knyttet til en eldre befolkning og en rasjonell legemiddelbruk på tvers av nivåene i helsetjenesten. Masterstudiet i farmasi vil derfor hjelpe NTNU å løse sitt samfunnsoppdrag i årene som kommer.

illustrasjonsfoto: iStock

Masterstudiet i farmasi vil i første omgang ta opp 10 studenter per år. Det forutsettes at studentene har en bachelorgrad i farmasi fra før. Denne utdannelsen tilbys i dag ved Høyskolen i Oslo og Akershus og ved Høyskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Det forventes at studenter ved HiNT vil utgjøre en vesentlig del av søkermassen til masterstudiet. Derfor er det etablert tette bånd mellom farmasimiljøene ved HiNT og NTNU, og masterstudiet er godt tilpasset innholdet i bachelorutdanningen for å sikre at mastergrad i farmasi fra NTNU vil gi grunnlag for autorisasjon som provisorfarmasøyt i henhold til nasjonalt og internasjonalt regelverk.

Et raskt nettsøk viste at det per i dag (7. februar 2014) er over 130 ledige farmasøytstillinger i Norge, og det er derfor all grunn til å være optimistisk på vegne av dem som uteksamineres fra NTNU med mastergrad i farmasi. Det er også grunn til å tro at farmasistudentene, som er kjent for å være  både smarte, hardtarbeidende og pinlig nøyaktige, vil bidra positivt til den faglige aktiviteten ved NTNU.

Husk søknadsfristen, folkens: 15. april.

 

 

 

Du liker kanskje også