Mange kvinner med KOLS får inkontinens

av @NTNUhelse 15. juni 2017

Karen Marie Thomas

Blogger: Karen Marie Thomas,  spesialfysioterapeut ved lungeavdelingen, St. Olavs hospital

Det er omtrent 300.000 personer med KOLS i Norge i dag, og Helse- og Omsorgsdepartementet kaller KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) for en folkesykdom. Kronisk hoste er et vanlig symptom, som igjen kan gi inkontinens. Enkelte studier viser at så mange som halvparten av kvinner med KOLS kan ha problemer med urinlekkasje. Tradisjonelt sett har det vært lite fokus på denne kombinasjon av symptomer og lite forskning som har undersøkt hva er den mest effektive behandlingen for denne målgruppen.

På bakgrunn av dette har fysioterapiavdelingen ved Sykehuset Østfold og St. Olavs Hospital i Trondheim igangsatt et forskningsprosjekt. Studiets hovedmål er å undersøke effekten av ulike behandlingsformer for kvinner med KOLS og inkontinens.

 “Helse- og Omsorgsdepartementet driver forebyggende arbeid med å øke kunnskapen om KOLS i befolkningen. KOLS-rådet jobber med systematisk oppfølging av KOLS-strategien.”

Prosjektet er en multisenter studie og en del av doktorgradsforløpet til spesialfysioterapeut ved Sykehus i Østfold, Stacey Haukeland-Parker. Hun skal undersøke om bekkenbunnstrening eller teknikker for å mestre hoste kan redusere inkontinens og øke fysisk aktivitet blant kvinner med KOLS. I tillegg ønsker prosjektet å kartlegge forholdet mellom kronisk hoste, inkontinens og livskvalitet blant målgruppen. Ved å undersøke disse variablene kan man øke fokuset på temaet og gi pasientene et bedre behandlingstilbud.

Prosjektet er en multisenter studie og er en del av doktorgradsforløpet til spesialfysioterapeut ved Sykehus i Østfold Stacey Haukeland-Parker. Studiens hovedveileder er spesialfysioterapeut og forsker Helge Hølmo Johannessen (til venstre).

Prosjektet er en multisenter studie og er en del av doktorgradsforløpet til spesialfysioterapeut ved Sykehus i Østfold, Stacey Haukeland-Parker.

Ønsker studiedeltakere

Studien  ønsker å rekruttere 96 deltakere. Målgruppen er kvinner over 18 år som har en KOLS-diagnose (alle grader), og som opplever inkontinens minst en gang i måneden. Deltagerne kan ikke ha flere enn fire innleggelser på sykehus grunnet KOLS de siste 12 månedene. De som ønsker å delta i studien ved St. Olavs inviteres til samtale og undersøkelse ved fysioterapeutenes poliklinikk i 1902-bygget.

Etter undersøkelsen er det en tilfeldig utvelgelse til ett av tre behandlingstilbud:

Biveileder i studien er Signe Stafne Nilssen, postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Biveileder i studien er Signe Stafne Nilssen, postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

• Gruppe 1 vil delta i en treningsgruppe med fokus på styrketrening av bekkenbunn, som ledes av fysioterapeut én gang pr. uke i fire måneder.
• Gruppe 2 vil få en gruppetime og deretter 1-2 individuelle timer hos fysioterapeut med opplæring i ulike slimmobiliserende teknikker og teknikker for hostekontroll.
• Gruppe 3 vil få muntlig og skriftlig informasjon om teknikkene.
• Etter 4 måneder er det ny samtale og undersøkelse for alle 3 grupper.

For mer informasjon og spørsmål om studien, kontakt Karen Marie Thomas på karen.marie.thomas@stolav.no eller tlf. 72 57 13 10 (betjent mellom 08-15.30, telefonsvarer 24t/døgnet; legg igjen beskjed så ringer vi tilbake).

 

Du liker kanskje også