Det er vel dere som er fremtiden?

av @NTNUhealth 29. april 2014

Blogger: Karin TømmeråsKarin Anita 2010

Dekan Stig Slørdahl ved Det medisinske fakultet tok imot samfunnsengasjert ungdom fra hele landet i Kunnskapssenteret søndag 27.april 2014. Ved Fremtidscamp samles fremtidens ledere for å løse morgendagens problemer.

161 (2)

Deltagerne fra Fremtidscamp utenfor Medisinsk Museum. (Foto: Karin Tømmerås)

 

Dekan fortalte om samfunnsutfordringer innen helse og oppfordret ungdommene til å ha et globalt perspektiv i sitt samfunnsengasjement.

Utfordringen i Norge med en fremtidig stadig lavere andel yrkesaktive og flere omsorgstrengende kan ikke løses med «import» av helsearbeidere fra land som behøver arbeidskraften selv.

Ungdommene ble tydelig engasjerte. «Hva kan vi bidra med for å møte samfunnsutfordringene innen helse?» Vi må tenkte innovativt fremhevet dekanus. Helseteknologi kan være løsningen på noen av utfordringene. Vi må legge til rette for tjenesteinnovasjon og næringsutvikling. Det er viktig med en tett kobling mellom næringslivet, helsetjenestene og forsknings- og utdanningssektoren. Ny kunnskap må implementeres. Vi behøver kunnskapsrike ledere.

158 (2)

Fra Kunnskapsportalen i Kunnskapssenteret (Foto: Karin Tømmerås)

Ungdommene ble også stilt ovenfor noen etiske dilemmaer:

  • Er det greit at teknologiske løsninger og «kalde hender» erstatter «varme hender» i helseomsorgen, og i så fall hvordan?
  • Er det greit å bruke veldig store ressurser på å forlenge livet til en pasient med kun 6 måneder?
  • Bør foreldre av barn med dødelig sykdom få hjelp til assistert befruktning for å lage søsken som kan gi stamceller og redde sitt søsken?
  • Bør blodtester for tidlig fosterdiagnostikk godkjennes i Norge?

Ungdommene diskuterte engasjert. De hadde dels ulike meninger, men var enige om mye. De var positive til ny teknologi som et supplement til «varme hender».  Men de var skeptiske til kostbar kort livsforlengende behandling, og ville prioritert å bruke midlene på å forebygge sykdommen eller forskning for å utvikle en mer varig behandlingsform. Noen få var redde for at «redningssøsken» ville bli sett på som «et produkt», mens andre framhevet at det ville være stort å ha reddet sitt søsken. Det var delte meninger om metoden for tidlig fosterdiagnostikk burde godkjennes. Noen la vekt på kvinnens valg til selvbestemt abort innen 12. svangerskapsuke og mente den burde godkjennes, mens andre fryktet «babyshopping».

Det var givende å se ungdommenes store engasjement for helseutfordringene. Det er lovende med tanke på at ungdommene er fremtiden.

Se flere bilder fra Fremtidscamp.

Du liker kanskje også