Nytt forskningssenter bruker gener for å forstå helse og sykdom bedre

av @NTNUhealth 4. juli 2016

Blogger: Kristian Hveem, professor ved Institutt for samfunnsmedisinHveem

Hva er genetisk epidemiologi? Vi vil bedre forstå hvorfor vi blir syke og holder oss friske ved å studere variasjon i arvematerialet på mange mennesker samtidig. Epidemiologi er faget som vurderer årsaker til helse og sykdom ved å studere mønster, årsaker og effekter i befolkninger. Genetisk epidemiologi studerer ulikheter i arvematerialet hos mange mennesker samtidig og sammenligner denne variasjonen med helse og sykdom i befolkningen. Målet med forskningen er å bruke den nye kunnskapen til å bedre forebygging og behandling av sykdom.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Det medisinske fakultet ved NTNU og Helse Midt-Norge opprettet 1. juli et nytt K.G. Jebsen senter for medisinsk forskning – K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi. Det nye senteret vil studere gener for å bedre forståelsen av helse og sykdom.

Som et sandkorn på ei strand

Det er nå over ti år siden det menneskelige arvematerialet ble kartlagt. DNA er molekylet som inneholder instruksjoner for alt som lever. For hver av oss består denne oppskriften av rundt 3 milliarder bokstavkombinasjoner hvor mer enn 99,9% er likt mellom alle mennesker. Likevel er vi alle forskjellige, og det er disse små ulikhetene som gir utslag på for eksempel utseende, helse og sykdom. Når vi sammenligner disse ulikhetene på tvers av mange mennesker, og systematisk studerer hvordan de påvirker helse og sykdom, kan vi finne årsaker og sammenhenger som kan gi bedre folkehelse. Når det gjelder antallet analyser blir dette omtrent som å vurdere hvert sandkorn på ei lita sandstrand i jakten på en håndfull sandkort som gir sykdom.

DNA

Økt presisjon

De siste årene har det skjedd en rivende utvikling av teknologien som digitaliserer arvematerialet. Sammen med den stadig økende utviklingen av datateknologi og regnekraft åpner dette for helt nye studiemuligheter. Vi lever i en kjempespennende tid fordi vi nå kan studere sammenhenger på et helt nytt presisjonsnivå. Kombinasjonen av økt datatilgang og bedre regnekapasitet har ført til stor satsning på genetisk epidemiologi verden over, og for ikke lenge siden lanserte Barack Obama the ‘Precision Medicine Initiative’ som en av sine store satsningsområder innen helse.

Norske muligheter

Vi har et godt utgangspunkt for genetisk epidemiologi i Norge. Landet har en enestående kombinasjon av store helseundersøkelser og helseregistre som gjør at vi kan studere en rekke helsetilstander, og i tillegg har vi i mange år bygd opp store biobanker som oppbevarer arvemateriale for analyser. Forskningsgruppen bak K.G. Jebsen-senter i genetisk epidemiologi har de siste to årene jobbet utrettelig med å digitalisere arvematerialet for 70,000 deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Alle prøvene er digitalisert ved NTNU. Nå vil senteret koordinere rundt 50 studier på ulike helsetilstander med utgangspunkt i dette materialet. Prosjektene involverer mer enn 150 forskere fra hele landet.

Tillit i befolkningen

Forskning på befolkningdata er prisgitt tillit fra befolkningen. Vi stiller derfor store krav til datasikkerhet og korrekt bruk. Alle studiene som ønsker å benytte data godkjennes av en forskningsetisk komite og hos eierne av helsedata det kobles mot. K.G. Jebsen-senteret har også etablert et eget datasenter, HUNT Cloud, som muliggjør analyser i kontrollerte og sikre rammer. I tillegg har senteret utviklet en etisk sertifisering hvor forskere som skal ha tilgang til data må vise at de har god kjennskap til etiske utfordringer knyttet til forskning på arvematerialet.

Disse står bak

K. G. Jebsen-senter i genetisk epidemiologi finansieres av Stiftelsen K. G. Jebsen, Det medisinske fakultet ved NTNU og Helse Midt-Norge. Senteret vil bli ledet av professor Kristian Hveem og samle flere ledende miljøer ved NTNU innen epidemiologi (professor Bjørn Olav Åsvold), bioinformatikk (professor Pål Sætrom), biostatistikk (professor Goncalo Abcasis og Lars Fritsche) og systembiologi (professor Eivind Almås). Senteraktiviteten vil koordineres av Maiken Elvestad Gabrielsen og Oddgeir Lingaas Holmen.

Om Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet. Etter etableringen i 2009 har Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen i hovedsak konsentrert sin støtte på prosjekter innen områdene medisinsk og maritim forskning. Stiftelsen har også støttet kulturformål. Fellesnevner for stiftelsens engasjement er en målsetning om å bidra til å realisere prosjekter på internasjonalt toppnivå.

Du liker kanskje også