Spør en forsker: kan yoga motvirke stress hos kreftpasienter?

av @NTNUhealth 3. juli 2014

Spørsmål

Jeg ble operert for brystkreft og hadde tre operasjoner før jeg hadde 25 strålebehandlinger i 2011. Jeg er i slutten av 60-årene. Jeg føler at imunforsvaret har blitt vesentlig dårligere, og jeg har ikke det samme overskuddet som jeg hadde før, selv om jeg ikke akkurat er helt uten energi.

mann som mediterer.

Kan yoga hjelpe mot stress hos personer som har fått strålebehandling?
(Foto: iStockPhoto)

Men det jeg lurer på, er om strålebehandlingen også har påvirket stressnivået i kroppen? Jeg merker at det skal så lite til for at jeg føler meg stresset. Jeg er vanligvis ikke en stresset type, men nå blir jeg f.eks. helt stresset bare av at jeg skal passe barnebarna eller jeg skal til legen for å måle blodtrykket, og da stiger det selvfølgelig! Dermed vil legen at jeg skal ta mer blodtrykksenkende medisiner, men jeg føler ikke at jeg er så stresset når ikke noe står på.

Jeg leste en liten notis i et ukeblad om at yoga kunne senke stressnivået hos pasienter som hadde gjennomgått strålebehandling, og da først skjønte jeg at strålebehandlingen kunne ha noe med at jeg lettere blir stresset. Er det riktig?

 

Svar fra Sunil X. Raj

Sunil Raj

Raj er overlege ved Kreftklinikken St. Olavs Hospital og stipendiat ved NTNU

Flere undersøkelser har blitt utført for å finne svar på om yoga kan øke livskvaliten til personer som får strålebehandling etter operasjon for brystkreft, men disse undersøkelsene er beheftet med utilstrekkelig kvalitet. I en nylig undersøkelse fra 2014, som er den undersøkelsen som du sannsynligvis sikter til, undersøkte man om yoga flere ganger i uken under strålebehandlingsperioden kunne bidra til bedre livskvalitet, herunder mindre trøtthet (fatigue), mindre depresjon og bedre søvnkvalitet. Konklusjonen av denne undersøkelsen var at yoga kan bidra til bedre livskvalitet hvis det blir gjennomført under selve strålebehandlingen.

Såvidt meg bekjent finnes det ingen undersøkelser, av høy kvalitet, som kan vise at yoga kan bidra til redusert stressnivå flere år etter avsluttet strålebehandling for brystkreft. En har tidligere vist at såkalt mindfulness-trening kan bidra til å redusere stresssymptomer for personer som har blitt behandlet for brystkreft, men vi trenger mer forskning på dette området for å fatte en endelig konklusjon. Du kan lese mer om denne metoden på Forskning.nos nettsider.

Du liker kanskje også