Må nye medisiner nødvendigvis være dyre og patenterte?

av @NTNUhealth 8. oktober 2013

Kan vi se for oss en annen type medisinforskning, basert på tanken om at fem tusen hoder tenker bedre enn fem? Hvorfor forskes det ikke mer på sykdommer som malaria og tuberkulose, som tar livet av millioner i fattige land?

Dette er noen av spørsmålene NTNUs satsingsområdet medisinsk teknologi i samarbeid med Bioteknologinemnda ønsker å sette på dagsorden når vi inviterer den indiske professoren og entreprenøren Samir Brahmachari til å holde foredrag 22. oktober kl. 11:15-13:00, NTNU Campus Øya, Laboratoriesenteret, auditorium LA21.

Her kan du melde deg på om du ønsker enkel matservering etter arrangementene.

 

Pille_istock

Brahmachari er sjefsmentor for det India-baserte prosjektet Open Source Drug Discovery(OSDD), som har som ambisjon å utvikle bedre og billigere medisiner mot sykdommer som særlig rammer fattige land. Brahmachari er også direktør av Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, India.

OSDD er et åpent, internasjonalt forskningssamarbeid hvor alle som ønsker, kan bidra til forskningen gjennom en internettportal. Medisinene OSDD utvikler, skal selges rimelig som generiske produkter. OSDD har allerede oppnådd imponerende forskningsresultater, og har publisert i internasjonale topptidsskrifter.

I foredraget sitt skal Brahmachari fortelle om en ny måte å drive medisinsk forskning på, og om visjonen om gode og rimelige helsetjenester for hele verdens befolkning. Foredraget etterfølges av en paneldebatt der også salen inviteres til å delta.

Målgruppen er alle som er interessert i global helse, innovativ forskning eller nord/sør-spørsmål, både professorer, forskere, postdoc. phd-, master- og bachelorstudenter. Målet med arrangementet er å inspirere til tverrfaglig samarbeid hvor studenter og forskere innen bioteknologi, medisin, ingeniørvitenskap, IT, utviklingsstudier mm, kan få  inspirasjon til felles entreprenørskap og bruk av mulighetene som ligger i moderne informasjonsteknologi og bioteknologi med et sosialt formål.

 

Du liker kanskje også