Må nye medisiner nødvendigvis være dyre og patenterte?

av NTNUmedicine 8. oktober 2013