Mangelfull kunnskap om kosthold i barnehagene

av @NTNUhealth 1. juli 2014

Halvparten av de barnehageansatte tror olivenolje inneholder lite fett. Like mange vet ikke hva «fem om dagen» innebærer. Bare 17 % klarer å sette sammen et ernæringsmessig fullverdig ettermiddagsmåltid. Det er blant resultatene i en mastergradsoppgave som har kartlagt ernæringskunnskapen hos barnehageansatte i Trondheim.

eple. Foto: iSockPhoto

Halvparten av de ansatte i barnehagene vet ikke hva fem om dagen innebærer. (foto: iStockPhoto)

Trude Olsen, mastergradsstudent ved klinisk helsevitenskap ved NTNU, står bak undersøkelsen, som er den første i sitt slag i Norge.

– Barns matvaner formes tidlig, og barnehageansatte har et viktig ansvar for å fremme sunne kostholdsvaner. Dette ansvaret understrekes av at overvekt og fedme i barndommen er forbundet med alvorlige helsekonsekvenser i voksen alder, sier Olsen.

Studien ble gjennomført blant ansatte i 115 barnehager i Trondheim. Masteroppgaven hennes konkluderer med at kunnskapen blant de barnehageansatte er svært sprikende, og ikke i tråd med dagens anbefalinger og retningslinjer. Det er et krav fra myndighetene at barnehagene skal tilby barna minimum to ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag, og oppgaven vitner om et kunnskapsnivå som vil gjøre det vanskelig for barnehageansatte i Trondheim å tilfredsstille disse kravene.

– Deltakerne ser ut til å mangle kunnskap om blant annet sammensetning av fullverdige måltider, innhold av næringsstoffer i matvarer og kunnskap om næringsstoffer, spesielt fett, forteller Olsen.

De fleste ansatte er barnehagelærere eller assistenter, ofte med svært begrenset opplæring om kosthold og ernæring i utdanninga si. Kun 11 % av de ansatte har utdannelse innen helse og ernæring, og undersøkelsen viser at kunnskapen er noe bedre hos disse. Kartleggingen demonstrerer et behov for en generell kompetanseheving blant barnehageansatte, og at utdannelsen bør styrkes på dette området.

Les mer om saken hos NRK: – En skam for Norge, sier NTNU-forsker Charlotte Björk Ingul

Saken er skrevet av Anders Revdal ved UNIKARD

Du liker kanskje også