Slik får barnet en trygg barnehageoppstart

av @NTNUhealth 8. august 2013

Blogger: Kjersti Sandnes Kjersti Sandnes

 

 

 

Tusenvis av norske barn starter i disse dager i barnehagen. Mange av dem er rundt ett år og opplever for første gang å skulle tilbringe mange timer borte fra hjemmet uten mamma og pappa.

ustrasjonsbilde: liten gutt i gul ring

For mange småbarn går det greit å begynne i barnehage, mens for andre kan det være vanskelig å tilpasse seg i starten. Illustrasjon: Photos.com

For mange barn vil denne overgangen etter en tid gå greit, mens noen vil ha vansker med å tilpasse seg den nye situasjonen. Mange foreldre opplever usikkerhet om hvordan dette vil være for barnet deres, og kan føle seg engstelige og urolige. Det er en spennende tid for både barn og foreldre!

Flere forskere viser til at de minste barnehagebarna har et forhøyet nivå av stresshormoner i blodet sammenlignet med barn som er hjemme, noe som blant annet kan føre til redusert immunforsvar og mer sykdom. Det å være i nye omgivelser med ukjente voksne og mange andre små barn kan være mye å forholde seg til for barnet og det blir stresset. Vanligvis vil mors eller fars nærvær og trøst i slike situasjoner dempe stresset, men uten dem får ikke barnet hjelp til dette. Derfor er det så viktig at barnet får utvikle en trygg relasjon til en voksen i barnehagen som det kan søke til når det trenger det.

Rundt ettårsalderen er dessuten barnet i en viktig periode hvor tilknytningen til foreldrene er under utvikling. Det kan gjøre at atskillelse fra foreldrene kan virke ekstra stressende.

Hvordan gjøre oppstarten så skånsom som mulig for barnet?

Bruk tid. Planlegg oppstarten slik at man kan bruke god tid. Noen barn trenger lengre tid på å bli trygg nok enn de tre dagene man får fri fra jobben. Man kan gjerne besøke barnehagen før oppstart, både for å bli litt mer kjent med omgivelsene og de som er der. Har dere god tid, så start opp med hyppige, kortere dager og unngå at det går mange dager mellom hvert besøk.

Bli kjent. Vær sammen med barnet de første dagene. Sitt gjerne på gulvet og la barnet utforske omgivelsene i sitt tempo. Vær med og støtt barnet i utforskingen i starten. Etter hvert kan du la barnet utforske mer på egen hånd. Vær tilgjengelig når barnet kommer tilbake til deg og trenger å være i fanget.

Ha en kontaktperson. Barnet trenger å knytte seg til en voksen i barnehagen som det føler seg trygg på. Snakk med barnehagen om hvem som skal være ditt barns nærmeste voksen. En del barnehager kaller dette barnets primærkontakt.

Ha med noe kjent. Mange barn føler trygghet i å ha med seg noe kjent hjemmefra: en liten bamse, en koseklut, bilder av familien eller kjæledyret.

Ta avskjed. Når det er tid for å la barnet være igjen alene, så avtal dette med de voksne i barnehagen slik at de kan være tilgjengelig for å hjelpe og eventuelt trøste barnet. Si alltid «hadet» til barnet før du går! Dette gjør at barnet er trygg på at du ikke går uten at han eller hun vet det.

Forvent at barnet reagerer. Barnehagestart er en stor omveltning i barnets liv, og det sørger over at mamma og pappa går. Gi forståelse for at det er trist, men at mamma og pappa likevel må på jobben. Triste barn trenger trøst og forståelse for sine følelser, og en forsikring om at mamma eller pappa kommer tilbake. Snakk gjerne med barnets kontaktperson om avskjeden slik at du er sikker på at barnet blir ivaretatt når du går.
Unngå masse aktiviteter på ettermiddagen. Barnehageoppstarten gir barnet mange nye inntrykk og følelser som skal bearbeides. Mange kan oppleve at barnet blir ekstra klengete, trist eller utrygg når de er hjemme igjen. Det betyr at barnet trenger påfyll av nærhet fra mamma eller pappa. Sett deg ned sammen med barnet når dere kommer hjem. Det trenger din og tilstedeværelse og ro heller enn flere aktiviteter.

Opprett en god relasjon til barnehagen. Snakk med personalet i barnehagen om hvordan du vil oppstarten for barnet ditt skal være. Sammen kan dere finne ut hva som kan gjøres for å trygge barnet ditt og deg.

Illustrasjon: Lite barn leker med lekebil sammen med voksen

Illustrasjon: Photos.com

Barn reagerer ulikt ved oppstart i barnehage. Noen barn er mer robuste mens andre er mer sårbare for store endringer. Her spiller temperament, personlighet og omsorgserfaringer en rolle. Etter de to første månedene i barnehagen går dette greit for de aller fleste barn, og barnehagen blir en viktig arena for omsorg, vennskap og læring.

Du liker kanskje også