Steinar-Krokstad

Blogger: Steinar Krokstad

Kan sjakk være godt for helsa? Eller er det så stressende at det er helseskadelig?

(…) hvis vi skal forstå hvordan folkehelse formes av samfunnet vi lever i, er selvsagt både idrett og kulturaktiviteter av betydning.

Det kan sikkert bli for mye snakk om helse og hvordan forskjellige aktiviteter påvirker helse fra oss som leder Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Men så er det jo slike spørsmål vi lever med og motiveres av som HUNT-forskere. La idrett og kultur være i fred, kan man innvende. Enig, idrett og kultur trenger absolutt ikke begrunnes med helse. Men, hvis vi skal forstå hvordan folkehelse formes av samfunnet vi lever i, er selvsagt både idrett og kulturaktiviteter av betydning. I disse dager dukker det selvfølgelig opp spørsmål om det kan være noen sammenheng mellom sjakk, stress og helse.

Mind game

I den tredje store HUNT undersøkelsen i 2006-08 (HUNT3), svarte 50.000 voksne og 8.000 ungdom på spørsmål om kulturaktiviteter. Det var knyttet stor spenning til om det kunne være noen sammenheng mellom kulturdeltakelse og helse. Den første studien undersøkte om voksne som er aktive i kulturlivet hadde bedre helseoppfatning, livskvalitet og lavere nivå av angst og depresjonssymptomer. Og vi fant en sammenheng, som var umulig å justere bort med andre mulige forklaringsfaktorer. Studien fikk stor internasjonal oppmerksomhet.

En annen studie som benyttet data fra Ung-HUNT, har i tillegg vist at kulturaktiviteter som å spille et instrument, lese bøker, høre på musikk og se på film kan påvirke samspillet mellom risikogener og utvikling av overvekt. Disse første studiene tyder på at kultur og idrettsaktiviteter kan ha helsemessig betydning.

Moderne samfunn oppleves som stressende for mange. Sykdomspanoramaet og arbeidsuførhet er preget av stressrelaterte lidelser. Vi leter etter metoder som kan hjelpe oss. For tiden er mange opptatt av mindfulness, som likner på meditasjon som tidligere ble forbundet med noe alternativt eller religiøst.

Mange kan ha god effekt av slike teknikker, der man forsøker å lede oppmerksomheten bort fra tankekaos, bekymringer og stressende sanseinntrykk. Men hva skjer når vi spiller sjakk? Er det ikke liknende effekter vi oppnår da også? Vi konsentrerer oppmerksomheten mot spillet, som i bunn og grunn er en ufarlig lek. Så lenge tankene fokuseres på sjakkbrett og neste trekk, er tanker som bekymrer og uroer ikke viet oppmerksomhet. Jeg antar at mange derfor opplever det å spille sjakk som stressdempende.

Moderne behandling for angst og depresjon, metakognitiv terapi, omfatter også teknikker for å distrahere bort bekymring og grubling. En av teknikkene går ut på å fokusere oppmerksomheten på ufarlige lyder i noen minutter, for å få fred for mer stressende tankeinnhold.

(…) kunne vært interessant å undersøke om det å spille sjakk har samme effekt som mindfulness

Men det er kanskje å gå for langt å foreslå sjakkterapi, men det kunne vært interessant å undersøke om det å spille sjakk har samme effekt som mindfulness og andre teknikker for å fokusere oppmerksomheten og redusere stress. I mellomtiden kan det jo hende noen foreslår å spørre deltakerne i HUNT4 – den neste store helseundersøkelsen som er under planlegging i Nord-Trøndelag – om de spiller sjakk.

 

Du liker kanskje også