Se hverandre – gjør en forskjell

av @NTNUhealth 10. oktober 2013

 

Blogger: Odd Sverre WestbyeOdd Sverre Westbye

 

Se hverandre – gjør en forskjell er temaet for årets markering av Verdensdagen for psykisk helse. Hvert år den 10. oktober markeres denne dagen verden over.

Hvert tolvte barn og unge har en psykisk lidelse som er så alvorlig at de trenger profesjonell hjelp for å komme videre i livene sine. Og så mange som hvert femte barn har så mange psykiske plager at det påvirker deres daglige liv.

De vanligste psykiske lidelsene hos barn og unge er emosjonelle problemer som angst og tristhet. Også atferdsproblemer som ADHD og antisosial atferd er svært vanlig. Tilstander som spiseforstyrrelser, alvorlige sinnslidelser og autismelidelser er mer sjeldne.

Logo Verdensdagen for psykisk helseForekomsten av psykiske lidelser og vansker hos barn og unge varierer noe med kjønn og alder, men det er faktisk slik at alle er født med en hel helse som er sammensatt av både psykiske og fysiske komponenter. Derfor kan også de minste barna – spedbarn – plages med angst og tristhet.

Mange små barn i barnehagealder kan ha vondt i magen eller i hodet eller på andre måter vise ubehag som kan skyldes psykiske problemer. Skolebarn kan skulke skolen, trekke seg tilbake og holde seg unna andre unger på eller utenfor skolen. Dette kan skyldes mobbing, utestengelse fra vennegjengen, sjikanering på sosiale medier eller sterk engstelse eller vedvarende tristhet.

“Se hverandre på skolen, i barnehagen, på jobb, i nabolaget, i vennekretsen, i familien, og gjør en forskjell.”

Årets tema; Se hverandre – gjør en forskjell, viser spesielt til skoleungene fra 1. klasse til siste klasse på videregående skole. Enten du er lærer, nabo, klassekamerat eller en annen, prøv å se alle barna i klassen, i skolegården. Gå en tur bortom den som står alene, inviter dem inn i fellesskapet. Vær oppmerksom og hyggelig mot de som kanskje er litt utenfor. Se de som blir plaget og mobbet, om overgrepene skjer i skolegården eller på facebook.

Det å bli sett, det å bli regnet med, det å bli inkludert kan være den lille forskjellen som gjør at angsten eller tristheten ikke biter seg helt fast i kroppen til en klassekamerat. Det kan være den lille dråpen som gjør at skoledagen blir til å holde ut, som gjør at en orker å fullføre en utdanning og som gjør at en kan gå rakrygget ut i livet.

Vi vet at psykisk uhelse er den årsaken som hyppigst fører til at unge mennesker blir uføretrygdet, at mange unge mennesker velger å avslutte livene sine, at mange ungdommer aldri får fullført en utdanning, at mange ungdommer får rusproblemer og at de strever i senere parforhold og i vennerelasjoner.

Vi vet også at psykiske lidelser fortsatt heftes med fordommer og skam. Det er lettere å ha en allergi eller hjertelidelse. Å ha angst som er så lammende at du ikke tør stå opp fra senga er ikke noe sjekketriks. Å være borte fra jobben eller for ungene å være borte fra skolen er greit når du har feber, men når tristheten har gjort livet ditt helt svart og du ikke har ork til røre på beina – det er ikke så lett å fortelle om det.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) ved Det medisinske fakultet vil i år markere verdensdagen for psykisk helse den 17. oktober i samarbeid med St. Olavs Hospital Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Vi har invitert om lag 200 elever og lærere fra noen videregående skoler i Trondheim til Nova kino der Ruben Klipper vil fortelle om sin oppvekst med ADHD og Tourette syndrom. Han vil fortelle om det å være annerledes og det å ha psykiske plager som sterkt påvirker livet til en ungdom. Vi vil videre vise filmen «Engelen» av Margreth Olin som viser et barns oppvekst i en dysfunksjonell familie.

Begge presentasjonene vil bidra til å sette ord og bilder på fenomenene psykisk helse hos barn og unge. Det vil forhåpentligvis bidra til en god diskusjon blant disse ungdommene og deres lærere som igjen kan gjøre en forskjell for noen elever. Vi har også utarbeidet et enkelt undervisningsopplegg for klassene som lærerne kan ta i bruk dersom de ønsker å bruke noe mer tid på temaet psykisk helse hos barn og unge.

Se hverandre på skolen, i barnehagen, på jobb, i nabolaget, i vennekretsen, i familien, og gjør en forskjell.

Du liker kanskje også