Vår høringsuttalelse på reservasjonsordning for fastleger

av @NTNUhealth 8. mai 2014

25. april sendte vi inn vår høringsuttalelse for fastleger. Samme dag blogget dekan Stig Slørdahl om denne. I innledningen står det:

NTNU er kritisk til høringsforslaget om reservasjonsmulighet for fastleger. Ressursene som må til for å gjennomføre dette forslaget synes ikke å være rettferdiggjort av noen etisk gevinst. Verken hensynet til abortsøkende kvinner eller hensynet til legers samvittighetsfrihet, taler for dette forslaget. Nedenfor utdypes disse innvendingene mot høringsforslaget.

Les resten av høringsuttalelsen her.

Justices scales

 

Du liker kanskje også