Løser samarbeid på tvers av fag fremtidens problemer?

av @NTNUhealth 8. mai 2014

Gjesteblogger: Frida Parnas, siv.ing-studentFrida Parnas

 

 

 

Mandag 5.5 2014 var vi i Ingeniører uten Grenser (IUG) sammen med Biologer uten Grenser (BUG) så heldig å få ha et arrangement med Muhammad Zaman fra Universitetet i Boston. Han er en utrolig inspirerende mann som har en lidenskap for det han holder på med. Dette kom godt fram i presentasjonen han holdt for oss. Zaman er blant annet professor i biomedisinsk ingeniørfag og belyste viktigheten av å kombinere medisin- og ingeniørkunnskap for å skape riktige og mer effektive løsninger på globale utfordringer. Som ingeniørstudent ble jeg veldig inspirert til å utfordre meg selv og se på behovene i vår verden og finne løsninger på utfordringer og problemer.

Muhammad Zaman fra Universitetet i Boston holder forelesning for studenter ved NTNU

hammad Zaman snakker om global helse på tvers av fagdisipliner til studenter ved NTNU

Behovet for tverrfaglig kompetanse og samarbeid mellom ulike felt mener jeg i mange tilfeller er av stor betydning i arbeidslivet. Utfordringer innen global helse og ingeniøroppgaver kan ikke bli løst av ett fag alene, men må sees i perspektiv der mange fagfelt er involvert. Om man er utdannet ingeniør, lege eller innen andre fagfelt og har et ønske om å jobbe med globale utfordringer gjerne utenfor Norge vil man i tillegg til utfordringer på sitt eget fagfelt møte utfordringer innen blant annet kultur, språk og ikke minst miljø, som er viktigere nå en noen gang.

Vi i IUG NTNU mener det er viktig at studenter som går ut av NTNU har tilstrekkelig kompetanse til å møte disse utfordringene. I NTNUs strategi for perioden 2011-2020 står det: ”NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier – økonomisk, kulturelt og sosialt. Vi skal utnytte vår teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil, faglige bredde og tverrfaglige kompetanse til å møte de store, sammensatte utfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor.” Med dette som bakgrunn mener jeg at NTNU bør fokusere på et mer tverrfaglig tilbud innen de forskjellige studieprogrammene som gjør studenter rustet til å møte disse utfordringene.

Zaman var opptatt av at vi må se problemet/behovet for deretter å finne løsninger. På NTNU finnes det mange engasjerte og flinke studenter som ønsker å se på globale utfordringer. Vi i IUG mener det er viktig at disse studentene får mulighet til dette da vi vet det er kompetanse og interesse også blant fagfolk på NTNU. Etter Zamans presentasjon ble det lagt opp til diskusjon. Her fikk vi bekreftet studentenes engasjement i å løse globale problemer.

Det kan være et problem at NTNU ikke fremhever tydelig nok de mulighetene studentene har til å påvirke sin egen utdanning. Studentene på sin side er muligens heller ikke flinke nok til å formidle sine ideer og ønsker i studiet. Et tettere samarbeid på tvers av fakultetene kan imøtekomme studentenes engasjement og kan bidra til en løsning for å få fokus på global utvikling.

Det er mange muligheter i Norge og på NTNU. Blant alle forelesninger, øvinger og obligatoriske laboratorieforsøk er det lett å se forbi disse mulighetene og man glemmer lett at vi som studenter skal løse morgendagens problemer.  Studenter må tørre å gå ut av sin egen komfortsone og tørre å tenke nyskapende og annerledes.

IUGlogo

Du liker kanskje også