Englehår, to studenter og et lasermikroskop

av NTNUmedicine 13. oktober 2014