“Fingeravtrykk” kan avsløre kreftspredning

av NTNUmedicine 17. august 2016