Har du type 2 diabetes, er i alderen 30-70 år og ønsker å endre livsstilen din?

av NTNUmedicine 7. februar 2015