Har du type 2 diabetes, er i alderen 30-70 år og ønsker å endre livsstilen din?

av @NTNUhealth 7. februar 2015

Blogger: Adrian Solli

Da er du den vi leter etter til denne studien.

kvinne løper med maske på tredemølleStudien kan være med på å hjelpe deg i gang med livsstilsendringen og redusere risiko for komplikasjoner. Studien vil sammenligne helseeffektene av få treningsøkter som er lengre opp mot mange treningsøkter som er kortere når den totale treningsmengden er den samme.

For å delta i studien må du ha mulighet til å møte på treningslaboratoriet ved St. Olavs Hospital minimum tre ganger per uke.

Før og etter treningsperioden vil det bli tatt blodprøver, urinprøve, ultralyd av hjerte (ekkokardiografi), målt oksygenopptaket (utholdenheten i form av VO2max), kroppskomposisjon og målt blodsukker (over 120 timer), hjerterytme (over 120 timer) og blodtrykk (24 timer). Før treningsperioden vil aktivitetsnivået ditt bli målt gjennom en uke. I tillegg blir hjerterytmen målt under trening.

Disse målingene vil foregå på St. Olavs Hospital med unntak av de som måles over lengre tid (disse blir bare startet og stoppet på sykehuset).

Ønsker du å delta eller høre mer om studien? Ring Adrian Solli på tlf 911 26 253 eller send mail til adrias@stud.ntnu.no. Du kan også fylle ut vårt registreringskjema på nett, da vil vi ringe deg opp innen kort tid.

PS: Aldersspennet var først oppgitt som 20-65, men er blitt endret til 30-70 år

Du liker kanskje også