Blir små barn stresset i barnehagen?

av @NTNUhealth 13. august 2013

May Britt DrugliBlogger: May Britt Drugli

 

 

 

 

Studier fra flere land viser at de yngste barna i barnehagen kan ha et forhøyet stressnivå. I Norge er nå mer enn 80 prosent av ettåringene i barnehage. Vi vet foreløpig ikke noe om deres stressnivå.

I de internasjonale studiene har forskerne målt barnas stressnivå ved å ta spyttprøver på flere tidspunkt gjennom dagen, for å analysere nivået av kortisol, det såkalte stresshormonet. Kortisol er et hormon som utskilles i situasjoner som forbindes med fare og bidrar til at kroppen er i beredskap for å takle det som oppleves som vanskelig eller truende.

Studien Liten i barnehagen vil vise om de yngste barna i norske barnehager er mindre stresset enn små barn i andre land.

Illustrasjon: Photos.com

Illustrasjon: Photos.com

Vi har normalt et relativt høyt kortisolnivå om morgenen. Deretter faller nivået til å være på sitt laveste om kvelden. Det er funnet at for mange av de yngste barnehagebarna forblir kortisolnivået stabilt høyt dagen gjennom i barnehagen, mens det faller som normalt på dager hjemme. Dette kan tyde på at noen små barn er i en konstant fysiologisk beredskap for å takle utfordringer og vanskeligheter i barnehagen. Kanskje blir de gående for mye alene, uten å få den støtten de trenger fra voksne de er trygge på.

Små barn trenger oppmerksomme og tilgjengelige voksne som kan hjelpe dem ved behov. Slik er det ikke alltid i praksis i en travel barnehagehverdag, heller ikke i Norge. Man antar videre at noen små barn er mer utsatt for å oppleve barnehagen som stressende enn andre, for eksempel på grunn av et sårbart temperament. Også mange voksenstyrte aktiviteter gjennom dagen og mye tid i stor gruppe, har vist sammenheng med høyere stressnivå hos små barn.

Negativt stress over tid kan blant annet føre til nedsatt immunforsvar, svekkelse av hukommelse og evne til å regulere egen atferd og redusert evne til å takle senere stress. Om stress i barnehagen har disse effektene vet man i dag ikke nok om.

I høst starter vi datainnsamling til studien Liten i barnehagen hvor cirka 400 foreldre fra Trondheim og Oslo vil bli invitert til å delta med sine barn. I studien vil vi måle barnas kortisolnivå både hjemme og i barnehagen. Videre vil vi observere samspillet mellom personal og barn for å se om et positivt samspill viser sammenheng med redusert stressnivå hos barna. Vi vil også undersøke faktorer som barnehagebygg, gruppestørrelse og antall barn per ansatt.

Liten i barnehagen er et samarbeid mellom Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU og Regionsenter for barn og unges psykiske helse – region Øst og Sør. I tillegg er anerkjente internasjonale barnehageforskere med i forskergruppen.

Studien vil være unik, også i internasjonal sammenheng, ved at det blant deltagerne er samlet inn en mengde data allerede fra svangerskapet. Ved å kontrollere for andre faktorer som kan være årsak til stress kan vi være mer sikker på at det faktisk er stress knyttet til barnehagen som blir undersøkt. Vi kan også undersøke om noen barn er mer sårbare med hensyn til å være stresset i barnehagen enn andre, dette er et tema som er lite undersøkt internasjonalt.

Studien Liten i barnehagen vil vise om de yngste barna i norske barnehager er mindre stresset enn små barn i andre land. Det kan være at norsk barnehagekvalitet generelt er så god, at det faktisk er tilfelle, men enn så lenge er dette noe vi ikke vet.

 

Referanser:

Badanes, L.S., Dmitrieva, J. & Watamura, S.E. (2012). Understanding cortisol reactivity across the day at child care: The potential buffering role of secure attachment to caregivers. Early Childhood Research Quarterly, 27, 156-165.

Bratterud, Å., Sandseter, E.B. & Seland, M. (2012). Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Trondheim: Barnevernets Utviklingssenter, Rapport 21/12.

Gunnar, M.R., Kryzer, E., van Ryzin, M.J. & Phillips, D.A. (2010). The rise in cortisol in family day care: Associations with aspects of care quality, child behavior, and child sex. Child Development, 81, 853-870.

Phillips, D.A., Fox, N.A. & Gunnar, M.R. (2011). Same place, different experiences: Bringing individual differences to reserach in child care. Child Development Perspectives, 5, 44-49.

Sajaniemi, N., Suhonon, E., Kontu, E., Rantanen, P., Lindholm, H., Hyttinen, S. & Hirvonen, A. (2011). Children’s cortisolpatterns and the quality of early learning environment. European Early Childhood Education Research Journal, 19, 45-62.

Vermeer, H.J. & IJzendoorn, M.H. (2006). Children’s elevated cortisol levels at daycare: A review and meta-analysis. Early Childhood Research Quarterly, 21, 390-401.

Du liker kanskje også