Milliondryss over hjerneforskere

av @NTNUhelse 22. mai 2014

Profesors May-Britt and Edvard MoserMay-Britt og Edvard Moser får årets Körberpris. Det gir dem mye ære, og drøyt seks millioner kroner.

Körberprisen, som er relativt ukjent i Norge, deles ut årlig til fremragende forskere som jobber i Europa. Prisen gis til vitenskapelige funn og prosjekter som har særlig stort internasjonalt potensial. Moserne får prisen for sitt gjennombrudd i kartleggingen av hjernens stedsans, funnet av gridcellene.

Prisen er på 750 000 Euro, drøyt 6.1 millioner norske kroner, og det følger med en større feiring i Hamburg ved overrekkelsen av prisen 5. September.

Forskerparet er både glade og ydmyke.

– Vi er selvsagt overlykkelige over at våre funn får slik oppmerksomhet, sier May-Britt. – Og vi må benytte anledningen til å fremheve det store samarbeidet som ligger bak slike funn. Vitenskap er samarbeid, og vi er takknemlige for å ha så dyktige forskerkollegaer, studenter og teknikere som alle bidrar for å få til det vi gjør. Vi tar imot prisen på vegne av alle på Kavliinstituttet.

Kan se cellenes utvikling

Moserne har allerede planlagt hva de skal bruke pengene på.

– Vi er svært takknemlige for muligheten til å investere i et nytt to-fotonmikroskop, sier Edvard Moser. – Det gjør at vi kan se aktiviteten til flere enkeltceller samtidig, mens dyret utforsker en labyrint. Vi kan da ta et nytt steg i å finne ut av hvordan gridcellene blir til gridceller, hvordan de samhandler med omgivelsene, og hvordan de endres i løpet av utviklingen av nervesystemet.

Pressemelding fra Körberstiftelsen er her:

http://www.koerberprize.org/

Du liker kanskje også