Har du migrene? Bli med på studie!

av @NTNUhealth 26. april 2013

 Bloggere:Gøril Bruvik Gravdahl og Knut Hagen 

 

Migrene rammer hele 12 % av befolkningen i Norge. Heldigvis finnes det flere gode anfallsmedisiner ved migrene, og flere typer forebyggende medisin. Hos mange pasienter virker disse bra, men hos andre er det en dårlig virkning, og noen får uakseptable bivirkninger.

Vi ved Nasjonalt kompetansesenter for hodepine har gjennomført flere kontrollerte studier med ulike blodtrykksmedisiner som tradisjonelt brukes mot migrene.

Parallelt med dette har forskere ved vårt miljø gjennom dyrestudier påvist at tilførsel av kosttilskuddet Acetyl-L-Carnitine (ALCAR) kan påvirke omsetning av signalstoffer i hjernen som har sentral betydning ved migrene. Teoretisk vil derfor tilskudd av ALCAR kunne ha gunstige effekter på hyppighet av migreneanfall.

Migrenestudie

Gøril Bruvik Gravdahl med testperson. Foto: Geir Mogen

ALCAR har allerede blitt prøvd ut i vitenskapelige studier på en rekke sykdommer, og på ungdommer og barn med migrene med lovende resultater.

Hva kan du forvente?

MedFak_profKnutHagen_fotografGeirMogen-1-kopi 3

Professor Knut Hagen

Har du migrene? Da vil vi gjerne ha deg med i studien vår.

Hensikten med studien nå er å undersøke om kosttilskuddet reduserer migrenehyppighet uten betydelige bivirkninger hos voksne migrenepasienter, og dermed kan brukes av langt flere pasienter uansett andre sykdommer.

Som deltaker i studien får du kartlagt din migrene godt, og du får mulighet til å systematisk få prøvd ut et mulig effektivt, forebyggende medikament med få bivirkninger.

Studien starter denne uken og om du ønsker å bli med, så ta kontakt: goril.gravdahl@stolav.no, telefon 72 57 51 47

Du liker kanskje også