Et mikroskopisk innblikk i en kjernefasilitet

av @NTNUhealth 24. april 2013

0c3cfc11-e09c-361d-b00e-25c97c117b46Blogger: Janne Østvang

 

 

 

I dag åpner vi kjernefasilitet nr. 6 ved Det medisinske fakultet. Kjernefasiliteter er en viktig del av våre forskningsinfrastrukturer. På laboratoriene våre har vi mye spesialutstyr som er krevende å bruke. Derfor trenger vi personell med spesialkompetanse til å håndtere utstyret og til å vedlikeholde det.

Elektronmikroskop hipstamatic

Mikroskopene er overveldende store, større enn mennesker og står inne på mørke rom.

Vi har samlet mye av spesialutstyret vårt i kjernefasiliteter som skal sikre forskerne tilgang til ekspertise og utstyr som hever forskningen det lille ekstra hakket som gjør vår forskning sammenlignbart med internasjonal forskning.

Elektronmikroskopilaboratoriet (EM-laben) er en del av kjernefasiliteten Cellular and Molecular Core Facility (CMIC). Her finnes flere store avanserte mikroskoper hvor noen kan ta bilder av cellestrukturer og –organeller, og andre mikroskoper kan ta bilder av overflaten av et preparat.

Hvilken nytteverdi har disse mikroskopene i forskningen?

Em arbeid hipstamatic

Siste finish på preparatet – gjøres med eleganse

Bruk av nanopartikler i forbindelse med kontrastmidler som brukes i MR-undersøkelser er et spennende anvendelsesområde av mikroskopene.

På EM-laben har man hatt et prosjekt om opptak, transport og nedbryting av kontrastmidler som inneholder nanopartikler, for å se hvor lang tid det tar før partiklene brytes ned i en celle. Dette kan senere overføres til forståelse for hvordan kroppen vår vil reagere på kontrastmidlene.

Noen mikroskoper kan brukes til å studere overflaten av celler eller andre strukturer. Ved hjelp av Scanning elektronmikroskopi kan man for eksempel studere dannelsen av biofilm på bakterier. Biofilm beskytter bakterien, og ved hjelp av denne kunnskapen får man vite mer om hvordan bakterien beskytter seg for å overleve i forskjellige typer miljøer. Denne kunnskapen kan brukes til å bekjempe bakteriene.

EM prep hipstamatic

Etter mye arbeid blir det spennende å se om man får et godt bilde.

Da jeg besøkte EM-laben, møtte jeg Linh Hoang som er en av våre eksperter på elektronmikroskopi. Hun forteller om en spennende hverdag, der hvert prosjekt er forskjellig med tanke på organismer som studeres og problemstillinger. For at personellet skal finne den rette måten å preparere prøvene på før de settes inn i mikroskopene, må de lære om organismen, delen av organismen som skal studeres og problemstillingen det skal forskes på. Linh forteller om en lærerik, variert og spennende hverdag. Og de tar gjerne imot nye prosjekter de kan bryne seg på.

Du liker kanskje også