Spør en forsker: Hva kan gjøres for å bedre kondisen?

av @NTNUhealth 22. april 2013

Bloggere: Trine Karlsen og Anja Bye, K.G. Jebsen Senter for HjertetreLøpebåndning

 

 

Spørsmål

Er 39 år. Trener regelmessig 3-4 ganger i uken, og gjort det siste 4-5 årene. 1 dag rolig langkjøring 1-4 timer,  2 dager intervall (spinning, motbakkeløp, etc.) og 1 dag styrke.

Problemet er minimal framgang når det gjelder kondis. Jeg trener med pulsklokke og vet at jeg ligger mellom 90-95% av maxpuls i intervallene. Lurer på om jeg har lite av det DNA`et som ikke øker oksygenoptaket. Hva kan gjøres/type trening kan gjøres for å bedre kondisen/oksygenoptak?

Svar

anatomi-muskleriStock

Hva kan gjøres for å bedre oksygenoptak?

En ting du kan forsøke er å gjennomføre alle økter på 95% av HRmax, og forsøke å kjøre 3-4 intervalløkter i noen uker for å se om det gir effekt. Studier viser at trente utøvere ikke forbedrer seg med 2 økter med høy intensitet i uken, men trenger minimum 3-4 og noen ganger 5 økter i uken med hard trening.

Situasjonen er litt annerledes hvis du utfører denne typen trening, og fremdeles ligger på et oksygenopptak som er ganske lavt i forhold til det som er forventet. Hvis dette er tilfelle vil jeg tro at du kan være en såkalt «Non-responder». En del store studier tyder på at rundt 1 av 10 ikke forbedrer oksygenopptaket ved kondisjonstrening.

Foreløpig vet vi ganske lite om hvilke gener som faktisk er «Responder-genene», men en forskningsgruppe i England jobber for tiden med å utarbeide en test (der du ut fra en blodprøve måler et tjuetalls gener) for å estimere hvor godt man responderer på trening i forhold til økning i oksygenopptaket.

Lykke til med treningen!

Denne stod opprinnelig på våre nettsider 21.01.2013

 

Du liker kanskje også