Utenriksministeren på besøk

av @NTNUhealth 19. november 2013

I dag har vi på Det medisinske fakultet hatt besøk av utenriksminister Børge Brende. Møtet ble innledet med temaet global helse og avsluttet med lab-besøk på Kavli Insituttet.

Fra venstre: Utenriksminister Børge Brende, professor May Britt Moser, professor Edvard Moser og dekanus Stig Slørdahl.

Fra venstre: Utenriksminister Børge Brende, professor May Britt Moser, professor Edvard Moser og dekanus Stig Slørdahl.

Det medisinske fakultetet har en relativ ny satsing på global helse, og har nylig ansatt professor Elisabeth Darj som skal lede satsingen.

Dekanus Stig Slørdahl innledet med å fortelle om hvordan vi med vår teknologiske profil kan bidra til å oppfylle vår visjon som er “Helse for en bedre verden”.

Han snakket om hvordan nye tekniske løsninger utviklet sammen med næringslivet, kan komme både utviklingsland og resten av verden til gode.

Professor Sturla Eik-Nes presenterer Umoja-prosjektet

Professor Sturla Eik-Nes presenterer Umoja-prosjektet

Sturla Eik-Nes fortalte om sitt prosjekt på et «elefantsikkert ultralydapparat». (Du kan snart få lese mer om dette prosjektet på bloggen). Han orientere om hvordan dette robuste ultralydapparatet, som er utviklet for helsearbeidere med lite teknisk bakgrunn, kan bidra til å bedre mødre- og barnehelsen i lavinntektsland, og samtidig skape en reversert innovasjon ved at det også kommer til nytte i den vestlige verden.

Til slutt fortalte Edvard og May-Britt Moser om forskningen ved Kavliinstituttet, og avsluttet besøket med omvisning på lab.

Du liker kanskje også