Fysisk aktivitet bør vere ein sentral del i behandlinga av kransåresjukdom

av @NTNUhelse 3. november 2015

web-2Blogger: Erik Madssen
Stipendiat ved K. G. Jebsen – Senter for hjertetrening (CERG) og lege ved St. Olavs Hospital

Aterosklerose, eller «åreforkalkning», i kransårer fører til angina pectoris, hjerteinfarkt og hjertesvikt, og er den hyppigaste dødsårsaken i den vestlige delen av verda. Fysisk inaktivitet er ein uavhengig risikofaktor for utvikling av kransåresjukdom, og fysisk aktive pasientar har bedre prognose enn inaktive pasientar. Sjølv om det er ein klar klinisk samanheng mellom fysisk aktivitet og hjertehelse, er det framleis usikkert kva som er årsaken til dette.

Jeg har i mitt doktorgradsarbeid undersøkt om fysisk trening hos pasientar med kransåresjukdom fører til tilbakegang av aterosklerose i kransåreveggen. Spesielt viktig var spørsmålet om trening kunne redusere andelen nekrotisk plakkjerne som er ein markør som auka risiko for framtidige hjerteinfarkt.

Les hele innlegget på CERG bloggen her!

Du liker kanskje også