Fredagsforelesning om kreftoverlevere og seneffekter

av @NTNUhealth 7. mai 2014

Fredag 09.05 holder klinikksjef Jo-Åsmund Lund ved Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital fredagsforelesninga. Bibliotek for medisin og helse anbefaler hver uke et utvalg bøker som er aktuelle for temaet til fredagsforelesninga. Se program for alle fredagsforelesningene her.

 

KreftoverlevereKreftoverlevere : ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv / Jon Håvard Loge et. al.
Å ha blitt kurert for kreft kan ha sin pris. Moderne kreftbehandling kan gi seneffekter som først melder seg 10,20år etter at behandlingen ble avsluttet. Denne boka presenterer dagens viten om kreftoverlevere angående kreftbehandlingen og dens kroppslige seneffekter.

 

NTNUlogoPhysical activity and health in a general population and in cancer survivors : methodological, observational and clinical aspects / Gro Falkenér Bertheussen
Doktoravhandling levert 2012 ved Det medisinske fakultet, NTNU

 

 

NTNUlogoChildren and Adolescents Surviving Cancer: Psychosocial Health, Quality of Life and Social Support/ Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen
Doktoravhandling levert 2011 ved Det medisinske fakultet, NTNU

 

 

ImpaUiBct of cancer in childhood, adolescence, and young adulthood on death, social security benefit uptake and education : a nationwide population-based cohort study / Sara Ghaderi
Doktoravhandling levert 2014 ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB

 

Du liker kanskje også