Nyhetsbrev TIM-studien – september 2014

av RKBU Midt-Norge 4. september 2014

BAKGRUNN
Forskningsstudien TIM, startet vinteren 2014. Studien skal undersøke om barn som er mer engstelige eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende barn. Studien er et landsomfattende samarbeidsprosjekt, og etter planen skal 30 skoler og cirka 600 barn fra Østlandet, Nord-Norge og Trøndelag delta. Studien vil gå over 2 år.

Elever på 4.-6. trinn ved de aktuelle skolene vil få forespørsel om å være med.  Blant de elevene der foreldrene har gitt samtykke, vil det foregå en kartlegging i form av ulike elektroniske spørreskjema til eleven, foreldrene og læreren. Halvparten av skolene som deltar blir tiltaksskoler og den andre halvparten blir kontrollskoler i studien.

Les nyhetsbrevet som pdf

Vi har nå gjennomført første del av TIM-studien der 16 skoler fra Østlandet og Bodø deltok våren 2014. Interessen var stor og etter kartleggingen ble 141 barn invitert til studien.  Ved tiltaksskolene har barn og foresatte deltatt i Mestrende barn grupper.  De aller fleste barn og foreldre har gjennomført hele tiltaket. Vi har erfart at god informasjon er avgjørende for deltakelse, og vi jobber kontinuerlig for å forbedre dette.

På kontrollskolene har alle lærere og helsesøstre som har ønsket dette, fått tilbud om å delta i et seminar som handler om hvordan støtte engstelige og triste barn og unge i skolehverdagen. De fleste skolene som deltar i studien var representert på seminaret, og tilbakemeldingene var positive.

Vi er nå i gang med å starte opp studien i høstsemesteret. Samtykke fra foresatte er samlet inn i mai/juni, og i denne runden deltar også skoler fra Trøndelag og Tromsø. Totalt vil 30 skoler være med i studien fra høsten 2014.

I Trondheim er skolene Byåsen, Ranheim, Kolstad og Åsvang med i studien. I Melhus er skolene Brekkåsen, Høyeggen, Lundamo, Gimse, Rosmælen og Hovin med. 177 barn fra 5. og 6. trinnet har samtykket til å delta i høst. Vi er svært fornøyde med den store oppslutningen.  

Det er holdt informasjonsmøter på skolene og det er rekruttert og kurset gruppeledere fra ulike deler av kommunale tjenester for barn og unge og fra Barne- og Ungdoms Psykiatrisk klinikk (BUP) i Sør-Trøndelag.

HVA SKJER VIDERE i Midt-Norge?

Høsten 2014 vil vi gjennomføre nye Mestrende barn grupper for tiltaksskolene og seminar for kontrollskolene.  Barna som har fått samtykke til å delta, vil gjennomføre en kartlegging i form av ulike elektroniske spørreskjema i begynnelsen av september i uke 36.  Loddtrekning av hvilke skoler som blir tiltaks- og kontrollskoler blir trukket etter det. Gruppestart vil bli i uke 39.

Vi i prosjektgruppen vil benytte anledningen til å takke alle som har deltatt så langt, og som gjør prosjektet mulig. Tusen takk!

Hilsen alle oss i TIM studien og TIM Midt Norge.

 

Anne Mari Sund                                                     Marit Løtveit Pedersen
Lokal prosjektleder                                                  Lokal koordinator

 

Ønsker du mer informasjon om studien, kan du gå inn på: www.ntnu.no/rkbu/mestrendebarn

Du liker kanskje også