Kan en betennelsesdempende medisin brukes i behandling av aggressiv brystkreft?

av @NTNUhealth 27. oktober 2016

Eugene KimHanna Maja TunsetBloggere: Hanna Maja Tunset, PhD stipendiat, og Eugene Kim, Postdoktor,
MR Cancer – gruppen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

 

Oktober er snart over. De gode nyhetene er at advent og jul er rett rundt hjørnet. De dårlige nyhetene? Dette er siste innlegg fra MR Cancer gruppen i bloggserien i forbindelse med Rosa sløyfe-aksjonen! Hvis du gikk glipp av de to første innleggene kan du finne dem her: Et nytt legemiddel mot brystkreft? og Kan brystkreftens stoffskifte avsløre nye behandlingsmål?.

Brystkreft er ikke én enkelt sykdom, og ulike typer brystkreft trenger ulik behandling. Bruk av målrettet behandling etter type av svulst har før til økt overlevelse for mange brystkreftpasienter. Men rundt 15 % av brystkreftpasienter har det som kalles trippel negativ brystkreft (TNBC av engelsk triple negative breast cancer), og denne kreften responderer ikke på det vi har i dag av målrettet behandling. Denne subtypen er ofte svært aggressiv, er vanligere hos yngre pasienter og har en dårligere prognose enn andre subtyper. Overlevelsesraten for TNBC-pasienter har ikke økt de siste tiår, stikk motsatt av tendensen for brystkreft sett over ett. At det er et stort behov for målrettet terapi er åpenbart.

En måte å finne et godt mål for behandling er å lete etter noe som er unikt for akkurat denne sykdommen. Vi har tidligere påvist at betennelsesenzymet cytosolisk fosfolipase A2, eller cPLA2, er overaktivt i TNBC sammenliknet med annen brystkreft. Av den grunn ville vi se om hemming av akkurat cPLA2 kunne være en god strategi for behandling. Vi startet dermed et samarbeid med Berit Johansen, professor ved Institutt for Biologi ved NTNU og forskningsdirektør i Avexxin AS. Avexxin er et Trondheimsbasert legemiddelfirma som utvikler hemmere av cPLA2 tiltenkt bruk mot betennelsessykdommer som psoriasis og leddgikt.

Vi testet en av hemmerne deres, AVX235, i en musemodell av TNBC, og resultatene er lovende. Kreftsvulster i mus som ble behandlet med hemmeren var bare en tredjedel så store etter 19 dager som samme type svulster hos mus som ikke fikk behandling.

Men hvordan kan et betennelsesdempende legemiddel hemme veksten av en kreftsvulst?

En kobling mellom betennelse, blodkar og kreft

Cytosolisk fosfolipase A2 er involvert i både akutt og kronisk betennelse i kroppen. I 1863 fremmet cellepatologiens far, Rudolf Virchow, et idé om at kreft er forårsaket av kronisk betennelse. Ettertidens forskning har bekreftet at disse prosessene har en sammenheng. Den amerikanske patologen Harold Dvorak gikk så langt som å beskrive kreftsvulster som « sår som ikke gror». En viktig komponent i betennelse og sårtilheling er angiogenese – tilvekst av nye blodkar. Angiogenese er et kjennetegn på kreft og er observert i de fleste kreftsvulster. Når en tumor vokser vil den lage nye blodkar som kan gi den oksygen og de nødvendige næringsstoffer for vekst.

Vår studie viser at cPLA2 kan spille en viktig rolle i angiogenese ved TNBC. Vi så at AVX235 reduserte antall og størrelse av blodkar i svulstene. Bilder fra høyoppløselig CT viste at store deler av AVX235-behandlede tumorer ikke hadde blodtilførsel.

CT bilder av brystkreftsvulster

CT-baserte bilder av representative svulster fra kontrollgruppe (Ctrl) og behandlet gruppe (Tx). Fargene angir blodkarenes diameter (vessel caliber, VC) – jo mer gult eller rødt, jo større kar. Legg merke til mangel på blodkar i store områder av den behandlede svulsten (se piler).

Vi undersøkte også tumorvev i mikroskopet etter å ha farget det for faktorer som kunne avsløre om karcellene delte seg for å vokse. Det viste seg at behandlede svulster hadde færre karceller som delte seg. Dette kan bety at ved å blokkere cPLA2 ble kreftsvulstens evne til å produsere nye blodkar hindret, slik at tumorene sultet og ikke kunne vokse slik de ellers ville gjort.

Videre arbeid for å forbedre behandling av TNBC

Selv om vårt arbeid er i en tidlig fase, bygger våre resultater opp om at cPLA2 kan være et mulig mål i behandling av TNBC. I fortsettelse av vårt samarbeid med Avexxin prøver vi nå å finne ut mer om hvordan dette henger sammen. Ved å bruke brystkreftceller som vi lar vokse i en flaske i laben som et modellsystem, kan vi undersøke responser på cellenivå, slik som metabolisme, celledeling og evne til å invadere nye steder i kroppen.

Det siste tiåret har fremvist en økende interesse for cPLA2 som en viktig medspiller i utviklingen av ulike typer kreft, inkludert brystkreft. Vi håper at vår forskning på dette området kan bidra mot å utvikle viktig målrettet behandling av pasienter med TNBC.

Resultatene fra dette studiet har blitt publisert i BMC Cancer

Vi takker for støtten fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge og NTNU, Kreftforeningen, Norges Forskningsråd og Avexxin AS.

Gruppebilde. Foto: Kari Williamson

Fra bakerst til venstre: Astrid Jullumstrø Feuerherm, Siver Moestue, Jana Kim, Eugene Kim, Berit Johansen og Hanna Maja Tunset.

Du liker kanskje også