Kreftforeningen deler ut millioner til forskning

av @NTNUhelse 26. oktober 2016

Fire forskere ved Det medisinske fakultet fikk i dag over 15 millioner kroner fra Kreftforeningen. Dekan Bjørn Gustafsson takket for støtten, og forsikret at alle innsamlede kroner vil komme samfunnet til gode.

Vi gratulerer Menno Oudhoff, Signe Opdahl, Valentyn Oksenych og Xiao-Mei Mai med tildelingen av forskningsmidler!

KF-tildeling

Giver, bruker og forsker

Vi fikk høre fra tre stykker som alle har et forhold til Kreftforeningen i form av giver, bruker og forsker. Beatrice fra Frøya var russ i år, og har på kort tid opplevd at to venner fikk kreft. En overlevde og en gjorde det ikke. Da russen ble tildet årets gullbøsse for sitt bidrag døpte de den “Vildestyrke”, etter sin venninne som gikk bort. – Vi må aldri slutte å bry oss, var budskapet fra den engasjerte tenåringen.

Kjell, som etter 48 CT-scanninger hevdet han lyste i mørket,  takket Kreftforeningen og medisinsk forskning for at han i dag kunne stå på scenen. Han satt fokus på senvirkningene etter kreftsykdom. – Dess flere som behandles, desto flere overlevende vil vi bli.

Store pasientgrupper

I pressemeldingen trekker Anne Lise Ryel frem viktigheten av forskningsprosjekter på store pasientdiagnoser som tarmkreft og lungekreft. – Dette kan få stor effekt. Tarmkreft er blant kreftformene som rammer aller flest og lungekreft tar flest liv. Vi deler i år også mye mer ut til klinisk forskning, det vil si forskning som er pasientnær og dermed skaper grunnlag for direkte forbedringer i diagnostikk, behandling og pleie av pasienter.

Totalt deles det ut 179,2 millioner kroner til 34 prosjekter. – At vi kan dele ut så mye penger til kreftforskning er et stort privilegium og er takket være våre mange givere over hele landet, sier Ryel. – Disse forskningsprosjektene er av topp internasjonal klasse og vil bidra til å løfte både forebygging, behandling og at enda flere kan leve lengre og bedre med kreft.

 

Xiao-Mei Mai, professor ved Institutt for samfunnsmedisin

Lungekreft, 3,5 millionerMai

Prosjekt: Repeterte målinger av vitamin-D-påvirkelige DNA-metyleringer for å identifisere markører på, eller medvirkende faktorer til, ikke-småcellet lungekreft.

 

 

Valentyn Oksenych, forsker ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Hjernekreft, 3,8 millionerValentyn

Prosjekt: Rollen til DNA-reparasjon faktorer PAXX og DNA-PKcs i medulloblastoma undertrykkelse.

 

 

Signe Opdahl, postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisin

Brystkreft, 1,5 millionerOpdahl

Prosjekt: Risiko for hormonrelaterte kreftformer hos kvinner som får barn ved hjelp av assistert befruktning’

 

 

Menno Oudhoff, forsker på CEMIR ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Kreft i fordøyelsessystemet, 6,5 millionerOudhoff

Prosjekt: The project awarded will study intestinal tumor initiation and development.

 

 

 

Du liker kanskje også