Samarbeid med Yale styrker medisinsk forskning ved NTNU

av @NTNUhelse 25. oktober 2018

Av Kari Håland, seniorrådgiver, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Yale School of Medicine i USA og Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU har hatt et mangeårig forskningssamarbeid. Den 18.-19.oktober deltok en gruppe forskere fra NTNU på et seminar ved Yale University i Connecticut, arrangert av de to institusjonene i fellesskap.

Campus Yale

Campus Yale. Foto: Kari Håland

Tilbake i 2015 begynte man å jobbe for å formalisere samarbeidet mellom fakultetet og Yale School of Medicine, og i 2016 signerte de to institusjonene en samarbeidsavtale (MOU). Avtalen uttrykker et gjensidig ønske om forskningssamarbeid, forskningsopphold og studentutveksling.

Basert på avtalen har NTNU til nå tilsatt seks postdoktorer og stipendiater på ulike prosjekter som samarbeider med Yale. Disse seks har som del av arbeidskontrakten sin at de skal ha minst ett års opphold ved Yale.

– Uvurderlig forskningsopphold

Forskningsopphold ved Yale er en flott mulighet til å få kontakter med ledende forskere ved et av verdens fremste universiteter. En av de som har opphold ved Yale for tiden er postdoktor Tormod Rogne, som forsker på genetisk risiko for sykdom, og er en del av gruppa til Professor Erik Solligård ved NTNU og Professor Andrew Dewan ved Yale. Rogne presenterte prosjektet sitt under seminaret ved Yale i forrige uke.

Rogne opplever at samarbeidet med Yale gir stor gevinst og at forskningsoppholdet har uvurderlig verdi for han som forsker:

Tormod Rogne. Foto: Kari Håland

Tormod Rogne. Foto: Kari Håland

– Det er ingen tvil om at å arbeide her på Yale har stor betydning både for kvaliteten på forskningen vi gjør og for min egen faglige utvikling. Det er her mye av nyvinningen skjer. For vårt prosjekt har det betydd at vi jobber raskere med pågående studier, og at vi er i stand til å etablere mer robuste funn ved å bruke helt ferske metoder. For min egen del så betyr det også at jeg lærer mer om genetisk epidemiologi enn jeg ellers ville gjort, jeg møter ledende forskere innen feltet. Jeg blir også kjent med dyktige studenter, forteller Rogne.

Prosjektlederne fra Fakultet for medisin og helsevitenskap bekrefter at gruppene har stort utbytte av samarbeidet med Yale. Det har resultert i en rekke sampubliseringer og felles søknader om ekstern finansiering bl.a. til NIH og EU.

Under seminaret 18.-19. oktober ble alle de etablerte samarbeidsprosjektene presentert i fellesskap av de respektive prosjektleder fra NTNU og fra Yale. I tillegg ble potensielle nye samarbeidsprosjekt presentert og diskutert. Her er en oversikt over prosjektene som er etablert eller under etablering i dette samarbeidet:

Prosjektets tittel Ansvarlig ved NTNU Ansvarlig ved Yale
Developmental course and risk factors of physical aggression in adolescence Marite Rygg Denis Sukhodolsky
The role of PD-1H (VISTA) in hematopoietic cancer cells Magne Børset Lieping Chen
Development of asthma after infant bronchiolitis Kari Risnes Andrew Dewan
Developing precision medicine tools for severe invasive infections (sepsis) Erik Solligård Andrew Dewan/ Michael Bracken
The role of gut microbiota in Inflammatory Bowel Disease Arne Sandvik Noah Palm
GeMS: Research group on Geriatrics, Movement and Stroke Jorunn Helbostad Heather Allore
Modulation of cognitive function and behaviour by oxidative DNA base lesion repair Magnar Bjørås Joann Sweasy
Systems neuroscience research at the Kavli Institute Jonathan Whitlock Kavli Institute

Nye muligheter for nevrovitenskap og global helse

Jonathan Withlock presenterer.

Jonathan Withlock presenterte NTNUs Kavli-institutt. Foto: Rannveig T. Storeng

Et område vi ser stort potensiale for utvidet samarbeid er innenfor nevrovitenskap. Både NTNU og Yale har et Kavli-institutt for nevrovitenskap, og her kan vi utnytte at vi har komplementær forskning og skape synergieffekter.

Jonathan Whitlock presenterte de største gruppene og problemstillingene det jobbes med ved Kavli-instituttet ved NTNU, og tilsvarende presenterte flere av prosjektlederne ved Yale Kavli Institute for Neuroscience sine fokusområder.

Global helse er et annet område med potensiale for samarbeid. Begge institusjonene har utbredt samarbeid med lav- og mellominntektsland, både når det gjelder forskning og utdanning.

Robuste partnerskap

Det ble også avholdt møter på ledernivå under seminaret. Dekan ved Yale School of Medicine, Robert Alpern, fortalte at Yale har et utbredt internasjonalt samarbeid. Han trakk fram samarbeidet med NTNU som spesielt vellykket og verdifullt å satse videre på.

Dekan Björn Gustafsson, MH-fakultetet, og dekan Robert Alpern, Yale School of Medicine. De to dekanene hadde flere fruktbare møter under seminaret. Foto: Kari Håland

Dekan Björn Gustafsson, MH-fakultetet, og dekan Robert Alpern, Yale School of Medicine. De to dekanene hadde flere fruktbare møter under seminaret. Foto: Kari Håland

Dekan Björn Gustafsson er svært fornøyd med denne tilbakemeldingen.

– Fakultet for medisin og helsevitenskap har også mye internasjonalt samarbeid, men har valgt å satse spesielt på Yale fordi det er et av verdens høyest meriterte universitet og fordi flere sterke grupper ved vårt fakultet har hatt samarbeid med forskere ved Yale i en årrekke. Ved å formalisere samarbeidet og kanalisere stillinger og ressurser inn mot samarbeidende prosjekter oppnår vi mer, sier Gustafsson.

– Vi følger samtidig opp NTNUs handlingsplan for internasjonalisering. Handlingsplanen framhever viktigheten av å etablere langsiktige robuste partnerskap med utvalgte institusjoner. Videre forplikter handlingsplanen fakultetene til å sikre at forskerne får muligheten til internasjonale forskningsopphold tidlig i karrieren, og NTNU sin avtale med Yale bidrar til dette, legger han til.

Björn Gustafsson holder en presentasjon om NTNU under «Chairs’ lunch» ved Yale.

Björn Gustafsson holder en presentasjon om NTNU under «Chairs’ lunch» ved Yale.

Dekan Björn Gustafsson var invitert til å holde en presentasjon om NTNU under «Chairs’ lunch», der alle instituttledere og fakultetsledelsen ved Yale School of Medicine deltar. Dette var en flott mulighet til å presentere de ulike fagfeltene og satsingene ved NTNU, med spesielt fokus på områder som kan ha relevans for samarbeidet mellom NTNU og Yale.

Alle deltakerne fikk flere muligheter for diskusjoner og mer uformelle møter under seminaret. For de som besøkte Yale for første gang ble det også tid til omvisning på campus.

Omvisning på Yale Campus. Deltakerne foran statuen av tidligere Yale president Theodore Dwight Woolsey.

Omvisning på Yale Campus. Deltakerne foran statuen av tidligere Yale president Theodore Dwight Woolsey. Foto: Kari Håland

Du liker kanskje også