Medisinere med stort hjerte og bar mage

av NTNUmedicine 4. desember 2013