Gratulasjoner til Nobelprisvinnerne fra Institutt for nevromedisin

av @NTNUhealth 8. oktober 2014

Lars Jacob StovnerBlogger: Lars Jacob Stovner
Instituttleder ved Institutt for nevromedisin

 

 

 

Photo_Ned-Alley_NTNU_Kavli-Institute

Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser. Foto: Ned Alley, Trondheim/ NTNU/ Kavliinstituttet

Jeg er utrolig stolt over at den første norske nobelprisen i medisin gikk til Norge, til Trondheim, til vårt fakultet, og endog til fagfeltet nevrovitenskap! Stemningen på Institutt for nevromedisin, som Kavliinstituttet først var en del av,  var høy da det ble kjent at May Britt og Edvard Moser hadde fått Nobelprisen i medisin. Alle jeg møtte strålte av glede, og vi hadde alle en veldig god dag på jobben!

Misunnelse, som kan være utbredt i forskermiljøer, tror jeg var helt fraværende. Det har vi unngått fordi Edvard og May-Britt har en åpen og inkluderende stil helt uten primadonnanykker. Dessuten har vi alle følt at de er litt våre, og at de har gjort en fantastisk jobb som vil være viktig for oss alle.

Ildsjeler med talent og gode ideer og som er i et felt hvor store gjennombrudd er mulig lar seg ikke alltid forutse!

Det er tankevekkende at hjerneforskning ikke var skrevet i noe strategidokument for NTNU da ekteparet Moser startet. Likevel fikk de utviklingsmuligheter ved NTNU. For vårt institutt viser dette at selv om vi må jobbe med forskningsstrategi må vi samtidig ha øynene åpne for slike livskraftige løvetenner som sprenger seg opp gjennom asfalten. Ildsjeler med talent og gode ideer og som er i et felt hvor store gjennombrudd er mulig lar seg ikke alltid forutse!

Jeg tror vi på Institutt for nevromedisin kan få en ekstra impuls av denne Nobelprisen,- og vi bør føle en forpliktelse til å være med å ta forskningen videre, over mot klinikken. Det er allerede noen prosjekter på gang. Post.doc. Tora Bonnevie, som er tatt opp i NTNUs stjerneforskningsprogram for unge fremragende forskere, kommer fra Kavliinstituttet, men vil nå gjøre grunnforskning knyttet til den kliniske virksomheten på innleggelse av hjerneelektroder på Parkinsonpasienter. Dette gjør hun i samarbeid med nevrokirurgen og Nevrologen på St. Olavs Hospital. Det er også et annet prosjekt knyttet til hukommelse og navigering hos mennesker, med nevropsykologiske tester og MR, der forskere både fra Kavliinstituttet og INM er involvert. Jeg håper flere vil tenke langs disse banene i fremtiden.

Ved Kavliinstituttet har de flere forskere som er eller skal bli leger eller psykologer, og som senere kan jobbe i helsevesenet. Med sin spesielle bakgrunn kan disse bli en fantastisk ressurs inn i klinisk forskning, og vi på Institutt for nevromedisin har et spesielt ansvar for å integrere dem. Å få til dette vil være den aller beste måten vi kan hedre prisvinnerne på!

Du liker kanskje også