Det virtuelle fysiologiske mennesket

av NTNUmedicine 1. september 2014